Skip to main content
Etik og Algoritmer i Sundhedsvæsenet

Forskningsgruppen

Forskningsgruppen bag projektet Etik og Algoritmer i Sundhedsvæsenet (EAS) udgør et tæt, tværfagligt samarbejde, hvor alle centrale deltagere har bidraget til alle projektets faser.

Disse deltagere er:

  • Lektor Anne-Marie Søndergård Christensen (lektor i etik, IKV) som er overordnet ansvarlig for projektet og bidrager med etisk ekspertise 
  • Anette Søgård Nielsen (programdirektør ved Enheden for Klinisk Alkoholforskning) som bidrager med et sundhedsfaglig perspektiv 
  • Regina Christiansen (ph.d.-studerende IKV) med kompetencer indenfor kvalitativ metodeu
  • Christina Oxholm (videnskabelig assistent) som står for litteratursøgning og empiri-indsamling.

Desuden omfatter projektet et samarbejde med Professor Uffe Kock Wiil Professor, SDU Sundhedsteknologi.

Sidst opdateret: 21.02.2024