Skip to main content
Mundtlighed og dialog

Præsentationsrummet

Et mundtligt arbejdsrum hvor elever og lærer fokuserer på hvordan et fag eller en profession taler om fænomener, og hvordan beskrivelsen af et fænomen skal lyde for at ramme netop dette fags sprog.

Forfatter: Tina Høegh (thoegh@sdu.dk)

Definition af præsentationsrummet:  Præsenterende tale er at føre fagsprog. Præsenterende tale opsummerer viden til forståeligt format, præsenterende tale har orden i indholdet, er sprogligt korrekt, det er forklarende og formidlende og tager højde for tilhørerne*.

Præsentations’rummet’ er eksperimentariets makker og medspiller som forestilling om et mundtligt arbejdsrum i klassedialogen. Præsentationsrummet rammesættes af underviseren som tydelig ramme for hvordan et fag eller en profession beskriver og definerer et fænomen fagligt inden for et område. Når elever/kursister arbejder med præsenterende tale, koncentrerer de sig om den faglige ortodoksi. Hvordan skal beskrivelsen lyde for at ramme netop dette fags præcise fagsprog, og hvad mangler vi at forstå for kunne formulere os tilstrækkeligt præcist?  

Formålet med klassedialogen i præsentationsrummet er at nå frem til de præcise formuleringer og definitioner, som klassen er enige om at stå inde for, at formulere dem korrekt mundtligt, og når de er vedtaget i klassen/på holdet også bindende skriftligt, så definitionerne siden kan bruges af klassen selv igen, fx via referat til klassens/holdets egen faglige begrebssamling.  

Elever i alle aldre efterspørger underviserens klare udmelding i forbindelse med dialogiske aktiviteter på hvornår formålet med samtalen er dialogisk undersøgelse (altså eksperimentariet), og hvornår man i aktiviteten forlader øvelsesrummet og går til præsentationsrummet i stedet og formålet er at nå frem til gældende fagsprog. Elevers efterspørgsel efter tydelighed for formål med deres dialogiske aktiviteter gælder både for helklassedialoger og for elevernes egne gruppearbejder. Det kan man bruge disse to metaforer til: “Nu forlader vi eksperimentariet og går ind i præsentationsrummet! Så hvordan lyder vores definition af XXX indtil nu?” 

*Læs mere om eksperimentariet, præsentationsrummet og performance i Høegh, T. (2018) Mundtlighed og fagdidaktik. Akademisk Forlag.