Skip to main content
Mundtlighed og dialog

Filosofisk dialog

Forfatter: Caroline Schaffalitzky (csm@sdu.dk)

Filosofiske dialoger er form for faciliterede, undersøgende gruppesamtaler. Aktiviteternes grundform er inspireret af traditionen ”filosofi med børn” som er en samlebetegnelse for sokratiske samtaler med fokus på refleksion, kritisk tænkning og dialog i anerkendende fællesskaber. Det filosofiske element ses både i tilgangen og i indholdet: De filosofiske idealer om argumentation, selvkritik og progression kendetegner aktiviteternes fokus på begrundelse og undersøgende karakter, og emnemæssigt drejer dialogerne sig om filosofiske spørgsmål om erkendelse, værdier og virkelighed.

Den filosofiske dialog kan benyttes til en række pædagogiske formål som strækker sig fra understøttelse af klasserum (fx trivsel og engagement) over forskellige færdigheder (fx inden for mundtlighed og samarbejde) til faglige grundlagsspørgsmål (fx af begrebsmæssig eller etisk karakter).

Kvaliteten i den filosofiske dialog sikres ved at den didaktisk faciliteres med blik for de pædagogiske mål. Dette kræver både viden om faciliteringsværktøjer, øvelse og vilje til at træde ud af den klassiske lærerrolle som centrum, drivkraft og autoritet i lokalet. Det er vigtigt her at understrege at den filosofiske dialog altså ikke alene er kendetegnet ved fx nogle bestemte spørgsmål eller organisering af den fysiske opsætning, men i høj grad er et spørgsmål om indstilling (både for underviser og deltager).

Konkret kan den filosofiske dialog benyttes som træning i dialogisk mundtlighed, som en introduktion til et nyt tema eller til at foretage en fælles undersøgelse af fagligt stof, og den kan benyttes i alle fag. En dialog kan strække sig over en hel lektion (indledt med en stimulus), men kan også være en mini-aktivitet på fx 10 minutter, eller en spontant opstået sekvens. De didaktiske værktøjerne som benyttes til facilitering af den filosofiske dialog (fx spørgsmålsdesign og responsmåder) kan også benyttes i andre undervisningssammenhænge (fx vejledning og mundtlig eksamen), lige som elever der er trænet i den filosofiske dialog, vil kunne overføre formen til fx gruppearbejde.