Skip to main content
DA / EN

eMindYourHeart

Internetbaseret behandling af depression og angst hos patienter med iskæmisk hjertesygdom

 

Formål med projektet

Projektet anvender et mixed-methods design og vil:

  • Undersøge via et register-baseret studie, hvordan det går patienter med iskæmisk hjertesygdom som screenes positivt for depression og/eller angst i hjerterehabiliteringen og henvises til egen læge.
  • Udvikle et terapeutunderstøttet online behandlingstilbud til patienter som er henvist til hjerterehabiliteringen med iskæmisk hjertesygdom og komorbid depression og/eller angst ved brug af et participatory design og involvering af patienterne.
  • Undersøge i et feasibility studie om patienterne er tilfredse med den online psykologiske behandling, om de gennemfører forløbet og om procedurer ift. rekruttering og interventionen er hensigtsmæssige ift. senere implementering.
  • I et randomiseret studie, evaluere om det online psykologiske behandlingstilbud som en integreret del af standard hjerterehabilitering, er mere effektivt end standard hjerterehabilitering alene ift. at reducere patienters symptomer på depression og angst og dropout og også er kosteffektivt.

Baggrund

Den nationale kliniske retningslinje for hjerterehabilitering fra Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter med iskæmisk hjertesygdom screenes for depression og angst og tilbydes behandling hvis screeningen er positiv. Idet man i hjerterehabiliteringen ikke har et behandlingstilbud henvises patienter til egen læge. Det vides ikke hvad der sker efter henvisningen og om patienterne modtager den nødvendige behandling. Det synes derfor rettidigt at undersøge hvad der sker med patienter efter en henvisning samt effekten af et integreret tilbud om behandling for depression og angst i den nuværende hjerterehabilitering.

Brug af internetbaseret behandling for patienter med depression og angst har stort potentiale. Der er bevis for at internetbaseret behandling er ligeså effektiv som behandling, hvor psykolog og patient er i samme rum. Internetbaseret behandling tilbydes oftest som et struktureret online program, hvor en psykolog understøtter behandlingen. Fordelene herved er, at patienter kan tilgå behandlingen når og hvorfra det passer dem.

Forventede resultater

Hypotesen er at interventionen i høj grad vil blive accepteret af patienterne og at de fleste patienter (>75%) vil gennemføre forløbet. Hypotesen for det randomiserede studie er at interventionen vil reducere symptomer på depression og angst samt dropout og være kosteffektivt, hvilket vil øge chancerne for at interventionen efterfølgende kan blive implementeret i klinisk praksis.

Projektet er støttet med en bevilling på DKK 499,000 fra SDUs strategiske tiltag (Velfærdsinnovation) samt DKK 1 million fra Hjerteforeningen (18-R124-A8309-22106).

Projektteamet

Institut for Psychologi, SDU:

Dansk Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), SDU og OUH:

  • Professor Ann-Dorthe Zwisler

Maersk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU:

  • Professor Uffe Kock Wiil
  • Dr. Thomas Schmidt

DaCHE - Danish Centre for Health Economics, Department of Public Health, SDU:

  • Dr. Kim Rose Olsen

Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital:

  • Professor Lisbeth Frostholm

Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Kardiologisk ambulatorium:

  • Lotte Helmark, Sygeplejerske, MPH

OPEN - Open Patient data Explorative Network

 

Sidst opdateret: 01.08.2023