Skip to main content

Mange danske børn og unge oplever et stort pres i skolen som er forbundet med karakterer og præstation. Dette pres kan medføre at de unge mister motivationen i skolen, kommer til at lide af skoletræthed og i yderste konsekvens fravælger at tage
en ungdomsuddannelse.

En måde at mindske de negative konsekvenser ved en præstationsorienteret skolekultur er aktivt at arbejde for at styrke klassefællesskaberne og elevernes følelse af at høre til. Dialogisk undervisning har potentiale til at styrke sammenholdet i klassen og sikre alle elever en stemme.

Med dette projekt samles læreruddannere fra læreruddannelserne på alle Danmarks UC’er og udvikler over en periode forskningsdesign for nye lokalt forankrede undervisningsforløb med de lærerstuderende som man afprøver i flere runder. De studerende bliver undervist dialogisk og lærer hvordan de selv kan facilitere inkluderende dialoger og skabe muligheder for fælles undersøgelser i deres praktikforløb. Dette projekt arbejder i praksis om at finde brugbare veje til tryggere skolekultur hvor man tør fejle og prøve nyt. Det gælder også forskere og undervisere og i projektet kalder vi det at tage en undersøgende holdning. Vi er nemlig også interesserede i hvordan vi selv lærer nyt, omlærer så at sige for at skabe nye og flere slags samtaleformer i skolen og i vores organisation.

Projektet er støttet af

 

Projektsamarbejder