Skip to main content
SCC SOLEN

Velkommen til SOLEN

I SDU Climate Cluster Elite Center on Solar Energy Conversion and Storage, SOLEN, har vi til formål at designe, konstruere og opskalere nye enheder til konvertering og lagring af solenergi. Dette omfatter organiske tyndfilmsolceller samt nye løsninger til grøn brint og energilagring udviklet fra lignende processer, dvs. avancerede rulle-til-rulle-to-roll (R2R) tyndfilmsprocesteknologier på SDU R2R-anlægget. Vi mener, at udvikling og storstilet integration af disse nye energiteknologier på energimarkedet kun kan opnås på en effektiv måde ved at overveje en holistisk og tværfaglig forskningstilgang, hvor alle aspekter fra materialesyntese til enhedsudvikling, opskalering, produktinnovation, social accept og teknologitilpasning sammen med ressource- og miljøøkonomi tages i betragtning i selve udviklingsfasen. Derfor omfatter SOLEN 4 SDU-fakulteter fordelt på 4 SDU-campusser samt 7 tværfaglige forskerhold, som alle er førende eksperter inden for deres respektive forskningsområder, for at fremme disse nye SCC-solenergienheder og kraftigt støtte afbødningen af klimaændringer på en fuldt bæredygtig måde.

 

Relateret indhold

  • Video

    Bliv klogere på SOLEN

    i denne video, i hvilken Morten Madsen fortæller om centret og dets fokus

    Se video på YouTube

Sidst opdateret: 24.04.2024