Skip to main content
Forside

Om HOPE-AF projektet

Hvorfor HOPE-AF projektet?

Atrieflimren er den mest almindelige hjerterytmeforstyrrelse, og flere og flere får atrieflimren. I Danmark bliver 20.000 mennesker hvert år diagnosticeret med atrieflimren. Atrieflimren er blandt de største folkesundhedsmæssige udfordringer i de kommende år. Atrieflimren er en potentielt invaliderende sygdom pga. øget risiko for blodprop i hjernen samt hjertesvigt.

Mange patienter udvikler et uhensigtsmæssigt fokus på kroppens signaler, og dette kan lede til angst, social isolation og depression. Hver tredje patient med atrieflimren udvikler depression og angst.  Depression udgør en barriere for, at patienter med atrieflimren tager den medicin, som er med til at forebygge blodprop i hjernen samt hjertesvigt.

Depression er også forbundet med dårligere livskvalitet, større symptombyrde samt øget brug af sundhedssystemet. Hvis man både har atrieflimren og depression, er prognosen generelt dårligere.

Der er derfor store sundhedsmæssige og samfundsmæssige gevinster at hente, hvis vi kan forebygge depression hos patienter med atrieflimren.


Hvad er formålet med projektet?

Det overordnede formål med HOPE-AF er at udvikle og evaluere et online psykologisk forløb, designet til at forebygge depression blandt patienter med atrieflimren.

Projektet udføres gennem følgende faser:

1. Udvikling af en online intervention som designes specifikt til patienter med atrieflimren. Dette sker i et samarbejde mellem patienter med atrieflimren og et tværfagligt team af sundhedsprofessionelle. Alle parter deltager i en række workshops for at kvalificere forløbet som skal forebygge depression.

2. HOPE-AF-interventionen vil derefter blive afprøvet i et gennemførlighedsstudie også kaldet et ”feasibility studie”. Her vil vi teste forskellige faktorer omkring fx rekruttering af patienter, og logistikken omkring hele interventionen.

3. Herefter vil vi evaluere om interventionen kan forebygge depression blandt patienter med atrieflimren – dvs. undersøge om interventionen virker. Dette gøres ved hjælp af et randomiseret studie (et lodtrækningsforsøg) hvor 488 patienter deltager.Information til patienter

Hvad indebærer projektet, og hvad får man ud af at deltage?

Læs mere

Sidst opdateret: 29.08.2023