Skip to main content
SOC

Om projektet

I dette projekt præsenteres en aktuel undersøgelse af uroen på energimarkedet i Europa. Vi bidrager til de stadig mere presserende diskussioner om "retfærdig overgang" og sigter mod at teoretisere og undersøge de nuværende frontlinjer for overgangen i Europa og udrede deres konsekvenser for overgangslivets levebrød og retfærdighedspolitik.

Vi bygger på to casestudier af samfund, der samtidig oplever på den ene side den hurtige nedgang (og kortvarige opblomstring) af kulstofintensiv, kulbaseret energiproduktion og beskæftigelse og på den anden side løfterne og realiteterne i forbindelse med grønne investeringer, politikker for retfærdig omstilling på EU- og nationalt plan og nye arbejdsmarkeder.

Sidst opdateret: 14.03.2023