Skip to main content
SOC
R YOUCULT

Vær med til at teste uddannelsesforløb om kultur for unge i landdistrikterne

EU-projektet A ”room” of their own (R YOUCULT) handler om at udvikle og designe et uddannelsesprogram for kulturmedarbejdere i kommuner og kulturinstitutioner i EU.

Uddannelsesprogrammet skal give kulturmedarbejdere kernekompetencer til at facilitere processer, der skal føre til forankring og udvikling af kulturtilbud til unge i landdistrikter.

Projektet har tre hovedelementer:

  1. En indledende analyse af eksisterende viden på området samt nye input fra unge og kulturmedarbejdere i Finland, Portugal og Danmark. Endvidere udarbejdes et overblik over den nuværende indsats i de tre deltagende regioner ud fra en analyse af kommunale kulturpolitikker, der vedrører kultur for unge i landdistrikter.
  2. Universiteterne i de tre lande vil udvikle et fælles uddannelsesforløb, som bliver testet af lokale kulturmedarbejdere. Som en del af programmet besøger de lokale kulturmedarbejdere de andre lande for inspiration og ny læring.
  3. Der vil blive udarbejdet en effektevaluering af uddannelsesforløbene, der vil danne grundlag for en
    række fælles politiske anbefalinger til andre europæiske regioner og kommuners arbejde med kultur for unge i landdistrikter.

Vær med til at teste uddannelsesforløbet 

Hvis du er kulturmedarbejder i landdistrikterne, kan du være med til at teste uddannelsesforløbet. Der er stadig enkelte leder pladser.
Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside her.

 

Redaktionen afsluttet: 14.11.2022