Skip to main content
SOC

Nyt inspirationskatalog giver redskaber til at udvikle en bæredygtig turisme

Et nyt inspirationskatalog fra Center for Landdistriktsforskning udstyrer turismeaktører i landdistrikterne med lokalt tilpassede værktøjer til at udvikle turismen bæredygtigt.

Turistindustrien har i de seneste årtier været set som en vigtig drivkraft i forhold til den økonomiske udvikling af landdistrikterne i takt med, at de mere traditionelle erhverv knyttet til land- og yderområderne mister økonomisk betydning. Det stigende fokus på klima og FN’s verdensmål fylder også stadig mere på turismeområdet.

Set i et landdistriktsperspektiv handler bæredygtig turisme dog ikke kun om omsætning, klima og miljø, men også om, hvad turismen betyder i forhold til livsgrundlaget og livskvaliteten for de mennesker, der bor i områderne.

I et nyt inspirationskatalog stiller fire forskere derfor skarpt på landdistriktsperspektivet i relation til udvikling af en bæredygtig turisme.

- Det handler om, at vi husker de mennesker, der bor og lever i landdistrikterne. Derfor er det også nødvendigt at se udviklingen som andet og mere end bare erhvervsudvikling.

- En bæredygtig turismeudvikling i landdistrikterne vedrører også opretholdelsen af levedygtige lokalsamfund i forhold til bosætning, og den indeholder en sikring af, at turismens økonomiske afkast skaber værdi lokalt, siger Egon Noe, centerleder ved Center for Landdistriktsforskning.

Det overordnede mål for inspirationskataloget er derfor at udstyre destinationerne med bedre strategiske og lokalt tilpassede værktøjer til at udvikle turisme bæredygtigt.

Inspirationskataloget henvender sig bredt til alle aktører, der er involveret i turisme i landdistrikterne, både praktikere og politikere på lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt niveau.

Læs kataloget via dette link

Mød forskerne

Inspirationskataloget er udarbejdet af Egon Noe, Annette Aagaard Thuesen, Barbora Gulisova og Bo Villumsen, der alle er tilknyttet Center for Landdistriktsforskning

Faktaboks

Kataloget er skrevet som en delleverance til et større forskningsprojekt gennemført i et samarbejde mellem det nordiske regionalforskningsinstitut Nordregio, Center for Regional- og Turismeforskning på Bornholm og Center for Landdistriktsforskning. Hensigten med forskningsprojektet har været at udvikle et generelt turismeregnskab for bæredygtig destinationsudvikling. Det overordnede mål for både projektet og dette inspirationskatalog er at udstyre destinationer med bedre strategiske og lokalt tilpassede værktøjer til at udvikle turisme bæredygtigt – økonomisk, socialt og miljømæssigt         

Redaktionen afsluttet: 15.09.2021