Skip to main content
SOC
Ny rapport

Ny rapport: Kultur er ikke forbeholdt storbyerne

I en ny rapport afdækker Pia Heike Johansen og Morten Frølund kulturforbruget og kulturaktiviteterne i tre regioner.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 25-06-2021

Kunst og kultur er noget, der hører til storbylivet.

Det er en af de generelle antagelser, når det kommer til landdistrikterne. Derfor tænker mange ofte, at kulturelle aktiviteter og events er koncentreret i de større byer.

Det er dog langt fra tilfældet, konkluderer en ny rapport af landdistriktsforskerne Pia Heike Johansen og Morten Frølund. 

”En stor del af alle landdistriktsprojekter indeholder et element af kulturelle aktiviteter. Og vi kan se, at når det kommer til kulturaktiviteter på landet, så favnes der bredt. Det er alt fra koncerter og filmfremvisninger til billedkunstudstillinger og designmarkeder,” fortæller Pia Heike Johansen.

I rapporten stiller de to forskere skarpt på kulturudbuddet og kulturforbruget i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor de også udpeger lighederne og forskellene mellem regionerne.

Du kan læse rapporten via dette link (Da filen er ret stor, kan det tage lidt tid at downloade den. Hvis du oplever problemer, så skriv til: clf@sam.sdu.dk, så sender vi en folder til dig på mail)

Kultur

Mød Forskerne

Pia Heike Johansen er lektor og landdistriktsforsker. Hun forsker i land-by relationer med fokus på landskab og erhvervs- og kulturliv. Pia er blandt andet leder af et Realdania-projekt om Livskvalitet i hverdagslivet.

Morten Frølund er ph.d.-studerende og forsker i kulturelle kollager, som formes gennem forskellige sociale og sansemæssige praksisser omkring landskabsbaseret kunst i landdistrikterne.

Om rapporten

  • Kulturforbruget undersøges som de kunst- og kulturaktiviteter, som befolkningen tilkendegiver, at de deltager i, mens kulturudbuddet undersøges i tre former: 1) de kunst- og kulturaktiviteter, der udbydes, 2) de steder, de udbydes og 3) de aktører, der udbyder dem. 

  • Undersøgelsesperioden er 2019 for både kulturforbrug og kulturudbud og opererer med tre geografiske enheder: Regioner, kommuner og postnumre.

  • Antallet af kulturarrangementer er både opgjort samlet set og inden for udvalgte genrer. 
Redaktionen afsluttet: 25.06.2021