Skip to main content
SOC

Velkommen til Kasper Friis Bavnbæk

Den 1. august bød vi velkommen til Kasper Friis Bavnbæk, der som videnskabelig assistent skal arbejde med kommunernes strategiske landsbyplanlægning.

 

Kasper er ikke et nyt ansigt hos os, da han har haft sin vante gang på SDU’s campus i Esbjerg de sidste fem år, hvor han først læste en bachelor i Sociologi og Kulturanalyse og derefter en master i Cultural Sociology. Han var derudover instruktor i statistik for vores sociologistuderende.

Kasper er allerede godt inde i strategisk landsbyplanlægning, da emnet var udgangspunktet for hans speciale.

 

I specialet undersøgte han, om den opfattelse, som planlæggere af strategisk landsbyplanlægning har af landdistrikterne, stemmer overens med den opfattelse, beboerne har. Gennem en diskursanalyse fandt Kasper frem til, at forestillingen om landdistrikterne trækker på flere temaer som natur, landbrug, det sociale liv, historie, økonomi og det landlige som modsætning til byen. Hvor landsbyplanlæggerne definerer landdistrikterne ud fra deres mangler sammenlignet med byerne, definerer beboerne omvendt deres bosted ud fra det, som byerne mangler, nemlig natur og fællesskab. Den diskurs, der former arbejdet med strategisk landsbyplanlægning, stemmer dermed ikke altid overens med beboernes definition af landdistrikterne. Specialet anbefaler derfor folk, der arbejder med strategisk landsbyplanlægning, til i højere grad at anerkende den diskurs, der hersker i landsbyerne, når de planlægger levedygtige landsbyer.

 

Velkommen til – vi glæder os til samarbejdet!

Redaktionen afsluttet: 18.08.2021