Skip to main content
SOC
Ph.d.

Eva Mærsk har fået tildelt sin ph.d.-grad for et højaktuelt emne

Fredag den 9. september forsvarede Eva Mærsk sit ph.d.-projekt og fik tildelt sin ph.d.-grad. Evas forskning handler blandt andet om, hvad der får unge til at flytte fra, eller blive boende i, deres hjemby, mens de tager en videregående uddannelse.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 12-09-2022

Ingen vil fastholdes, men mange unge vil gerne blive og flytte til. Og dem, der flyver ud i verden, vil gerne bevare tilknytningen til det sted, de er vokset op - og måske vende tilbage. Men det kræver aktive lokalsamfund og et nyt blik på unges flyttemønstre og uddannelsesinstitutionernes rolle i ungdomslivet.

Det er nogle af konklusionerne i et ph.d.-projekt, der tager udgangspunkt i 1200 unge fra Esbjerg og København for at finde ud af, hvorfor de valgte at blive boende i, eller flytte fra, deres hjemegn, mens de tog en videregående uddannelse.

Fredag den 9. september forsvarede Eva Mærsk sit ph.d.-projekt og fik tildelt sin ph.d.-grad med flotte ord med på vejen af bedømmelsesudvalget.

Eva kan faktisk drikke hele to glas champagne, for i torsdags forsvarede hun også sin ph.d. hos University of Groningen og har nu en double degree. En virkelig flot præstation!

Hvis du ikke kunne deltage i forsvaret, har vi lavet en Q&A med Eva om hendes forskning og samlet et par artikler, der formidler nogle af resultaterne. 

Artiklen fortsætter under billedet.

Hvordan blev du interesseret i dit forskningsfelt?

Jeg har været interesseret i steders betydning for mennesker siden gymnasiet, men min interesse blev cementeret, da jeg boede på Langeland og drak min kaffe hver morgen med udsigt til grønne enge og vilde heste – men alle spurgte mig stadigvæk, ”hvornår” jeg kom til København, fordi det jo var det eneste ”rigtige” sted at være for ”sådan én som mig”. Så jeg blev interesseret i, hvilke underliggende normer og forventninger, som former unges forhold til sted og uddannelse, særligt i lyset af land/by-diskursen i Danmark.

Hvad er hovedfokusset i din ph.d.?

I min ph.d. undersøger jeg, hvordan unge fra periferiområders valg om at flytte – eller blive – er sammenflettet til tidstypiske identitet- og stedsfortællinger. Dette relaterer jeg løbende i mit projekt til, hvordan regioner og mindre kommuner kan (gen)tiltrække og tilknytte unge mennesker i deres område.

Hvad er hovedpointerne i din ph.d.?

Min hovedpointe er, at på grund af den heftige udvikling, som vestlige uddannelsessystemer har været igennem de sidste 30 år, er vi nødt til at kigge på unges stedtilknytning og uddannelsesflytninger på en ny måde.

For det første er det – i modsætning til, hvad der ofte fortælles i medierne – forbundet med mange fordele at være en ”bliver” i både by- og landkommuner. Dog er bykommuners uddannelsesinstitutioner stadigt markant mere attraktive end landkommuners pga. de stedsfortællinger og forudsætninger for ungdomsliv, som knytter sig til de respektive steder.

Unge bruger ofte ’symbolsk mobilitets kapital’ til at fortælle omverdenen at de – selvom de bor tæt på, hvor de kommer fra – ikke er kedelige ”blivere”, som har en tendens til at blive set ned på. I stedet bruges ’symbolsk mobilitets kapital’ til at vise, at man har oplevet identitetsmæssige mobilitet igennem geografisk mobilitet i sit liv. Dette er også forklaringen på, hvorfor mange unge ønsker, og nogle gange føler sig presset til, at skulle flytte under deres uddannelse. 

Hvem henvender dine resultater sig til, og hvordan kan de bruge dem?

Mine resultater henvender til både nationale og kommunale politikere, embedsfolk og uddannelsesinstitutioner udenfor København og Aarhus (som er de to eneste områder i Danmark, som ikke har problemer med tiltrækning af unge).

Mit største råd til disse er at stoppe med at tænke i fastholdelses- og brandingstrategier. Både min og andres forskning viser med al tydelighed, at disse to ting ikke virker. I stedet skal vi tage alvorligt, at unge mennesker er meget mobile, særligt under uddannelse, men at det ikke betyder, at unge mister deres stedtilknytning til der, hvor de kommer fra. Min forskning viser nærmest det modsatte: Unge som har været flyttet ind til en større by, har et stort potentiale for at flytte hjem igen. Derfor bør vi omdefinere ”udflyttere” til ”potentielle tilbageflyttere” for at kunne arbejde mere konstruktivt med demografisk balance mellem land og by.

Hvis du skulle forske videre, hvad ville du så undersøge?

Jeg vil gerne forske i meningsfulde læringsmiljøer og -steder. Uddannelsesinstitutioner spiller en afgørende rolle for både unge menneskers uddannelsesliv, for de lokalsamfund, som institutionerne ligger i, og for samfundet som helhed. Det danske uddannelsessystem kommer til at udvikle sig i afsindig fart i de kommende år - og jeg vil gerne forstå og bidrage med viden til, hvordan uddannelsesinstitutioner bliver meningsfulde steder at være.

Eva Mærsk
Redaktionen afsluttet: 12.09.2022