Skip to main content
Vidensamling_kraeft_2021_okt

Kvalitet i almen praksis

Ny rapport af Nicolaisen A, Lauridsen GB, Jarbøl DE, Kvalitet i almen praksis. Viden og værktøjer til at styrke kvaliteten af kræftforløb i almen praksis, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, 2021

Denne rapport præsenterer en videnssamling baseret på den tilgængelige videnskabelige litteratur og lokale erfaringer på praksisniveau eller regionalt niveau. Videnssamlingen skal afdække almen praksis rolle i kræftpatienters forløb fra oplevelsen af kropslige forandringer eller symptomer og til behandling, opfølgning og/eller palliation, samt hvilke praksis der øger kvaliteten i kræftforløb. Vi håber, at denne rapport vil blive anvendt aktivt af klinikere og beslutningstagere til at understøtte og udvikle den gode kvalitet i kræftforløb i almen praksis.

Hent rapporten her.

Redaktionen afsluttet: 20.10.2021