Skip to main content
Saarbare_gravide_2021_okt

Opsporing af sårbare gravide

Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense udsender i oktober måned et spørgeskema til praktiserende læger om opsporing af sårbare gravide, tværsektorielt samarbejde og underretning om sårbare gravide.

Nyt spørgeskema på vej til alle praktiserende læger – hold øje med posten.

 

Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense udsender i oktober måned et spørgeskema til praktiserende læger om opsporing af sårbare gravide, tværsektorielt samarbejde og underretning om sårbare gravide. Formålet er at belyse mulige barrierer for opsporing af sårbare gravide og betydningen af måden vi organiserer svangrekonsultationer i almen praksis. Spørgeskemaet vil ligeledes belyse, hvorvidt der er potentiale for tiltag, der kan optimere samarbejdet om de sårbare gravide på tværs af almen praksis, sygehus og kommune. Resultaterne forventes at kunne bidrage til øget kvalitetsudvikling af svangreomsorgen i praksissektoren og i det lægelige kommunale samarbejde.
Redaktionen afsluttet: 20.10.2021