Skip to main content
Forskningsenheden for Almen Praksis

Ny rapport om kvalitetsklyngerne i almen praksis

En kvalitativ undersøgelse af klyngernes første år - Forskningsenhederne for Almen Praksis har i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) gennemført en større kvalitativ undersøgelse om de første erfaringer med kvalitetsklynger i almen praksis.

Praktiserende lægers arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling er kommet godt fra start i de såkaldte kvalitetsklynger. Klyngerne giver lægerne mulighed for faglige drøftelser og erfaringsudveksling, og flere læger tager læringen med hjem i praksissen.  Resultaterne fra undersøgelsen er netop blevet offentliggjort i en rapport.

Læs mere om rapporten kvalitetsklynger i almen praksis

 

Redaktionen afsluttet: 20.07.2020