Skip to main content
Forskningsenheden for Almen Praksis

Frans Boch Waldorff er ansat som professor på Forskningsenheden for Almen Praksis

Ny professor skal styrke forskningen i vigtige problemstillinger i almen praksis

Frans Boch Waldorff er med en god portion erfaring i bagagen blevet ansat som ny professor ved Syddansk Universitet pr. 1. december 2014. Professoratet ligger hos Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, hvor den nye professor skal styrke forskningen i vigtige problemstillinger i almen praksis.

I 14 år har Frans Boch Waldorff været praktiserende læge i Lyngby nord for København, og hans forskning tager udgangspunkt i netop dette kliniske arbejde. Sideløbende med lægegerningen har han været ansat som lektor ved Københavns Universitet og været tilknyttet Nationalt Videnscenter for Demens som seniorforsker.

Frans Boch Waldorffs arbejde begrænser sig ikke til Danmark. Da han uddannede sig til speciallæge, foregik det både i København og Nordnorge, og derudover har han været aktiv i en række internationale forskningsprojekter og etableret samarbejde med forskningsnetværk rundt om i Europa.

Frans Boch Waldorff er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1989 og tog sin ph.d.-grad i 2003. Han har siden skrevet et stort antal videnskabelige artikler og rapporter og været medforfatter og redaktør på flere bøger. Ligeledes har han været assisterende videnskabelig redaktør for det almen medicinske fagområde i Ugeskrift for Læger.

Nu skal den 53-årige læge hellige sig forskningen, men vil fortsat se sine patienter, dog på mindre tid end hidtil.

Hans hovedfokus er forskning i patienter med kroniske sygdomme, f.eks. demens, men også den rent praktiske side af almen medicin, såsom selve organiseringen af sundhedsvæsnet , akkreditering og brugen af informationsteknologi i har Frans Boch Waldorffs bevågenhed.

   

Redaktionen afsluttet: 16.01.2015