Skip to main content
Forskningsenheden for Almen Praksis

APO er efteruddannelse og udvikling for alle i praksis - kommende projekter

APO’s projekter har stor efterspørgsel - 201 deltagere til søvn-audit og 125 til audit om årskontrol for patienter, der bruger psykofarmaka

Jesper Lykkegaard, Merethe Kirstine Andersen, Charlotte Gry Harmsen, Jens Søndergaard og Anders Munck

 

Ofte får man en overraskelse, når man får opgjort, hvordan et fagligt område faktisk håndteres i ens egen praksis. Deltagelse i en audit samler læger og personale om et fælles udviklingsområde. Når de individuelle og overordnede resultater af audit foreligger, mødes man med deltagerne fra andre praksis og førende eksperter til undervisning, benchmarking og inspiration. APO inviterer løbende til sådanne auditkurser. Resultaterne anvendes både til udvikling af deltagende praksis og til forskning og undervisning i almen medicin. APO-metoden har kunnet tilpasses til aktuelle faglige emner gennem mere end 25 år.

Aktuelt er en række projekter på vej.

  • Den 27. februar og 20. marts 2018 holdes kurser for i alt 201 læger og praksispersonale. Kurserne omhandler søvnproblemer og har professor, cand.psyk. Bobby Zachariae som underviser.
  • I foråret 2018 tilbydes en audit om (tidlig diagnostik af) kræft. Deltagende praksis tilsendes lister over deres seneste patienter med kræft. Udredningsforløbene registreres, og der afholdes kurser i de fire områder af regionen med fokus på smidig brug af de lokale udredningstilbud.
  • I efteråret afholdes en audit baseret på de nyeste retningslinjer for udredning og behandling af kvinder med urininkontinens.

Et pilotprojekt om teledermoskopi af melanomer er netop afsluttet og et om ultralyd er på vej. Endelig er der lavet et kvalitativt forarbejde om praktiserende lægers forståelse af defensiv medicin, der skal danne grundlag for en kommende audit.

Deltagere i APO-audits har senest bidraget til videnskabelige artikler om stress og skrøbelige ældre. Medicinstuderende bruger APO-audits til deres specialer, og unge læger til deres ph.d.-forløb, hvorved faget almen medicin styrkes.

Se i posten efter den næste invitation til APO-audit eller læs rapporter mv. på www.APO-Danmark.dk - en del af Forskningsenheden for almen praksis på SDU.

 

Redaktionen afsluttet: 14.11.2017