Skip to main content
RUST
Campus

Studerende frygter for trivsel på SDU

Næstformand i Agoralisten, Ida Bech Karlsen frygter, at SDU bruger FN´s verdensmål som et PR- stunt. I stedet for at promovere SDU på de grønne verdensmål, burde ledelsen tænke over trivslen blandt de studerende og ansatte på universitetet.

Af Mads Vikkelsø, , 16-11-2019

Agoralisten råber op. Den studenterpolitiske forening frygter, at SDU kun indtager FN´s 17 verdensmål for at få god omtale. Pengene der bruges på nye verdensmålsprojekter kunne i stedet bruges på trivsel blandt studerende og ansatte. 

 

Søndag den 23. juni meddelte Syddansk universitet i en pressemeddelelse, at de fremover ville gå ’all – in’ på FN´s 17 verdensmål. Siden da er flere projekter sat i værk og SDU har afholdt et verdensmålsforum. 

Hver en krone der bliver brugt på papfigurer af verdensmålene, kunne bruges til at forbedre vores uddannelser

Ida Bech Karlsen, Næstformand for Agoralisten

Hun mener, at ledelsen prioriterer verdensmålene forkert.

Ifølge Ida Bech Karlsen, er der ikke noget i vejen for at tænke verdensmålene ind i driften af universitet, men det handler for meget om klima og miljø.

Hun mener, at der et for ensidigt fokus på kun de grønne mål. 

Lige nu går man meget op i de grønne mål, som politisk også er på mode inde på Christiansborg, men bæredygtighed er mere end det

Ida Bech Karlsen, Næstformand for Agoralisten

Hun er bekymret for, at det går ud over fagligheden hos de studerende.

 

Alle mål er lige vigtige

Strategichef på SDU Flemming Bridal Rasmussen svarer i en mail, at arbejdet med FN´s 17 verdensmål vil have en positiv betydning for både studerende og ansatte.

Han påpeger, at verdensmålene på forskellig vis sætter fokus på god trivsel og et godt studie- og arbejdsmiljø.

Han henviser til verdensmålene for sundhed og trivsel (3), kvalitetsuddannelse (4), ligestilling mellem kønnene (5) og anstændige jobs (8).

Flemming Bridal Rasmussen skriver, at når SDU vælger at arbejde med FN´s verdensmål, så gælder det alle verdensmål og ikke kun de grønne mål. 

I mailen fremgår det også, at de studerende bliver inddraget. Der er kommet 37 forslag til nye tiltag fra verdensmålsforummet, hvor de studerende var inviteret.  

Af de 37 forslag skal der udvælges, hvilke der skal realiseres. De studerende og ansatte har haft mulighed for at stemme på, hvilke forslag de synes direktionen skal gå videre med.

Ingen krydsede arme

Morten Kofod, formand for Syddanske Studerende, er forbeholden med at kritisere ledelsen på SDU. Det er ikke hans indtryk, at SDU kun har indtaget FN´s verdensmål som et led i en PR-strategi. 

 

Vi ser ingen grund til at stå med krydsede arme og skælde ud. Så kommer vi ingen vegne

Morten Kofod, Formand  for Syddanske Studerende

Han mener, at det er for tidligt at komme med kritik. Arbejdet med verdensmålene er en langsommelig proces, som han vil være med til at hjælpe på vej med de studerende i fokus.

Det bedste vi kan gøre, er at hjælpe universitetet med at løfte dagsordenen. Den er for vigtig til at tabe

Morten Kofod, Formand  for Syddanske Studerende

Tidligere har Morten Kofod givet udtryk for, at han var skuffet over verdensmålsforummet, som han ikke syntes var ambitiøst nok. 

Syddanske Studerende er den anden og største studenterpolitiske forening på SDU. Både Syddanske Studerende og Agoralisten har hver én indvalgt studerende i bestyrelsen på SDU.

Redaktionen afsluttet: 16.11.2019