Skip to main content
Didaktik, design og digitalisering


Centralt i programmet står forskningsaktiviteter inden for digitalt didaktisk design. Digitalt didaktisk design skal forstås som design af digitale ressourcer og aktiviteter med henblik på at understøtte læring og faglig formidling. Vigtigt er her spørgsmålet om, hvordan digitalt informationsindhold, digitale platforme og digitalt understøttet kommunikation didaktisk kan tilrettelægges med henblik på at kvalificere uddannelse, undervisning, læring og vidensdeling på forskellige niveauer (fra grundskole til videregående uddannelsesinstitution), i både formelle og uformelle formidlingskontekster.

Mere konkret kan man tale om digitalt didaktisk design i relation til såvel konkrete fysiske digitale læremidler og platforme som til planlægning, gennemførsel og evaluering af it-medierede undervisnings- og læringsaktiviteter og uddannelsesorganisering. Digitalt didaktisk design angår således:

 • Digitale læremidler så som funktionelle og indholdsbaserede læremidler, herunder f. eks. didaktiserede websites, e-lærebøger, læringsobjekter og mobile applikationer anvendt til læring, formidling og undervisning.
 • Fysiske og virtuelle rum for aktiviteter, herunder e-læringsplatforme og mobile medier.
 • Digitalt medierede aktiviteter i og mellem undervisningsgange.
 • Digitalt medierede aktiviteter i uformelle læringsrum og imellem formelle og uformelle formidlingskontekster.
 • Undervisnings- og forløbsorganisering.
 • Uddannelsesstruktur og -organisering.

 

  Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

  Sidst opdateret: 01.01.2023