Skip to main content
IRS - Esbjerg og Grindsted Sygehus

Forskningsområder

Profil

Esbjerg og Grindsted Sygehus udmærker sig ved at bedrive patientnær, kliniknær og implementerbar forskning. Der er én indgang for forskere, samarbejdspartnere og fonde med henblik på forskningsunderstøttelse og udvikling.

Ny regional kandidatuddannelse i medicin er fysisk placeret ved Esbjerg og Grindsted Sygehus og uddannelsesforløb og miljø kobles tæt til klinisk praksis. Træning og forskning i Compassion for personale og studerende er en del af innovationen inden for uddannelsesområdet.

Esbjerg og Grindsted Sygehus har en velfungerende og agil organisationsstruktur og kultur med tæt kobling mellem direktionen, afdelingsledelser, klinik, patienter, forskning og uddannelse - også på tværs af fagligheder. 

Esbjerg og Grindsted Sygehus er beliggende i en del af Danmark, der nødvendiggør særlig opmærksomhed på rekruttering og karriereveje for personale, og hvor forskning og uddannelse derfor er højprioriteret.

 

Øvrigt

Forskning ved IRS Esbjerg og Grindsted Sygehus varetages af medarbejdere fra Esbjerg og Grindsted Sygehus. Vores ph.d.-studerende, postdocs, adjunkter, lektorer og professorer er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet.

På Esbjerg og Grindsted Sygehus forskes der i henhold til politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark og strategier fastlagt af Forskningsstrategirådet ved Esbjerg og Grindsted Sygehus.

 

Læs vores forskningsstrategi

Oversigt over vores publikationer

Forskningsområder IRS Sydvestjysk Sygehus

Sidst opdateret: 27.05.2024