Skip to main content

Aqua-NbS News

Vandet bliver varmere i byområderne

 

"Varmere vandløb er aldrig godt", siger forskningsleder Sara Egemose, der står bag nyt studie af vandløb i byområder. De er generelt varmere end uden for byerne.

Af Birgitte Svennevig,18-04-2023

Byområder har en tendens til at være varmere end det åbne land, og forskellen kan være flere grader. Dels findes der flere mørke overflader i byerne, og dels holder befæstede områder som fortove, veje, osv. mere på varmen end f. eks. græs og jord. Fænomenet kaldes Urban Heat Island Effect.

Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at det vand, der løber gennem byområder, også kan være varmere end uden for byerne.

Det konstaterer biologerne Anja Svane Kolath og Sara Egemose, der står bag en undersøgelse af temperaturen i vandløb i et byområde. Anja Svane Kolath er ph.d. studerende, og Sara Egemose er forskningsleder på Biologisk Institut. Deres undersøgelse er publiceret her

Der er den fynske landsby Årslev, der har lagt vand og fortove til undersøgelsen. Vindinge Å løber gennem Årslev, og forskerholdet har målt åvandets temperatur på en 5,2 km lang strækning før, i og efter Årslev.

Kan have uheldige konsekvenser 

- Temperaturen stiger på vandets vej igennem byen pga. byens varmeeffekt, siger Sara Egemose.

Hvor meget og hvornår, effekten indtræder, varierer i takt med fx luftens temperatur og antal solskinstimer. Men uanset forholdene kunne forskerne konkludere, at vandets temperatur var højere, efter vandet var løbet gennem byen. Efter byen var vandtemperaturen i november-april fx 0,1 – 0,4 grader varmere. I perioden maj-oktober var vandet 0,1 – 0,8 grader varmere.

- Det kan potentielt have nogle uheldige konsekvenser. Varmere vand i vandløb er aldrig godt. Dels kan varmere vand indeholde mindre ilt, og dels øger en højere temperatur omsætningen af organisk stof i systemet, og væksten af f.eks. trådalger kan øges. Alt i alt effekter, som kan have negative konsekvenser for dyrelivet i vandløbet, siger Sara Egemose.

Ligesom insekterne, der aldrig rammer bilruden mere

I Danmark er ca. 14% af arealet dækket af byer, veje og andre såkaldt impermeable overflader. Samtidig bidrager klimaforandringerne også til generelt højere temperaturer. Det betyder iflg. Sara Egemose, at flere og flere vandløb potentielt oplever en påvirkning.

Spørgsmålet er, om vi skal eller kan forhindre det?

- Vi skal i hvert fald være bevidste om, at det sker, og vi skal blive klogere på, hvad det konkret betyder for dyrelivet. Det er ligesom med insekterne, som nu aldrig rammer bilruden mere; Det er ikke én påvirknings skyld – det er summen af mange påvirkninger igennem de seneste årtier, som gør, at vi nu står i en biodiversitetskrise. Det er det samme i vandløbene: der er rigtig mange lokale og globale påvirkninger, som samlet set giver en større eller mindre cocktaileffekt de enkelte steder. Men i denne artikel har vi nu dokumenteret, at det sker og også, at det sker i en relativt lille by som Årslev og over en relativt kort strækning, siger Sara Egemose (saege@biology.sdu.dk). 

 

The Danish Pavilion 

 

Aqua-NbS Cintia Organo Quintana contributed to The Danish Pavilion curated by Josephine Michau at La Biennale Di Venezia this year. It was a great interdisciplinary exercise!

Under the heading “Coastal Imaginaries” the exhibition highlights and discusses climate adaptation of coastal landscapes through nature-based design solutions. 


Pavillonens udstilling Coastal Imaginaries udforsker naturbaserede designløsninger for fremtidens kystlandskaber og giver konkrete løsninger på at leve med stigende havniveauer og stormfloder forårsaget af klimaændringer.

Kurator for Danmarks bidrag, Josephine Michau, kalder Coastal Imaginaries for ”et laboratorium for håb i en verden af viral håbløshed” med reference til den samlede biennales overordnede titel ”The Laboratory of the Future”, som er givet af hovedkurator Lesley Lokko.

Dansk Arkitektur Center er udpeget af Kulturministeriet som kommissær for det officielle danske bidrag til den 18. arkitekturbiennale i Venedig. Bidraget er skabt i samarbejde med Realdania, Kulturministeriet og Statens Kunstfond Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

 

 

 

The official Aqua-NbS kick-off event took place  on Tuesday 28 March. 

Last Updated 27.05.2023