Skip to main content
SDU's årsfest

Rektors tale 2023

Kære minister, kære borgmestre, kære bestyrelse, kære samarbejdspartnere.

Kære medarbejdere, og - ikke mindst - kære studerende.

For nylig havde jeg en livagtig drøm. Jeg var katapulteret ind i fremtiden til året 2030, og jeg befandt mig i hjertet af Odense. Drevet af et ønske om at få vished for, at SDU havde det godt, sprang jeg omgående på letbanen i retning mod campus.

Vognen var stopfyldt. Undervejs til SDU gav flere passagerer udtryk for, at letbanen "nok burde have haft en lidt større kapacitet".

På sædet ved siden af mig lå dagens udgave af Fyens Stiftstidende. Jeg noterede mig med en vis tilfredshed, at guldkampen i superligaen for femte år i træk stod mellem OB og Sønderjyske.

Mit tiltagende gode humør fik dog især næring af forsidehistorien med overskriften: "Statsministeren garanterer: Reformpause på universitetsområdet forlænges med 175 år!".

Det første, der slog mig, da jeg ankom til campus, var, at universitetet var svulmet. Nye bygninger var skudt op. En mindre skov af skilte kundgjorde, hvor man kunne finde nye kollegier, en kommunal daginstitution, nyetablerede forskningsenheder og et nyt MedTech Innovationshus i området mellem SDU og Nyt OUH.

Jeg begav mig straks på vej mod rektorkontoret, hvor jeg fandt "mit fremtidige jeg" tilbagelænet i kontorstolen.

Det første, jeg bemærkede, var, at det desværre ikke kun var universitetet, der var svulmet i årene siden 2023.

"Ét kilo om året", indskød "mit fremtidige jeg" forlegent, som reaktion på mit inkvisitoriske elevatorblik.

Emneskifte. Hurtigt. En enelse akavet.

"Du ser utroligt velfornøjet ud. Har SDU det godt her i 2030?", spurgte jeg.

I stedet for at svare direkte rejste "mit fremtidige jeg" sig, og sagde: "Kom med".

Vi gik ud i mylderet på SDU's lange gange. Store mængder af mennesker bevægede sig mere eller mindre målrettet mellem auditorier, kontorer, kantiner, biblioteker og studiezoner. Studerende, forskere, undervisere og teknisk-administrativt personale skønsomt mellem hinanden.

Undervejs stoppede vi op ved nye bygninger og laboratorier, nyetablerede forskningsenheder, opslagstavler, der berettede om forskningsgennembrud, og stopfyldte auditorier. Og ved hvert stop spurgte jeg: "Er dét så kilden til din store begejstring og glæde?".

Og hver gang var svaret nogenlunde det samme: "Det er forrygende, men der er noget andet".

Da vi omsider kom til enden af universitetets længste gang, vendte "mit fremtidige jeg" sig om, pegede ned ad gangen og sagde: "Dér, lige dér - det er kilden til universitetets enorme succes og min store glæde".

Jeg kiggede en anelse skeptisk ned gennem mylderet og de tusinder af skikkelser, der bevægede sig rundt på gangen.

Men i samme øjeblik gik det op for mig - og "mit nutidige" og "fremtidige jeg" udbrød med én stemme: "Det er menneskene på SDU, der gør forskellen!"

***

Kære alle,

Velkommen til nutiden og årsfest 2023!

For mig er årsfesterne på SDU noget helt særligt. Det er den tilbagevendende fejring af videnskaberne, af akademia og af vores fantastiske institution - Syddansk Universitet.

Det er den dag på året, hvor vi hylder den kompromisløse søgen efter viden. Den nysgerrighedsdrevne fordybelse. Og modet til at udtænke og afprøve dristige hypoteser. Vi fejrer udviklingen af nye forskningsbaserede løsninger på nogle af samfundets største udfordringer. Og så fester vi sammen med vores fantastiske, dygtige og energiske studerende.

Men årsfesten er måske især anledningen til at fejre og hædre de mennesker, der befolker universitetet. Individer såvel som grupper. Forskere, undervisere, VIP, TAP, studerende, bestyrelsesmedlemmer, eksterne, interne - alle dem, der tilsammen udgør Syddansk Universitet.

For SDU er ikke først og fremmest campusser spredt ud over hele Syddanmark. SDU er frem for alt andet mennesker. Og det er dem, min årsfesttale handler om. De mennesker, der tilsammen udgør Syddansk Universitet.

Det er, for det første, menneskene på Syddansk Universitet, der skaber den helt særlige SDU-ånd. En ånd, der gennemstrømmer, informerer og kommer til syne i måden, vi gør tingene på her på universitetet.

Det er en ånd kendetegnet ved et tårnhøjt ambitionsniveau, videbegær, kreativitet og modet til at gå nye veje. I forskningen. I vores uddannelser. Og i vores mange samarbejder med omverdenen.

Men det er også en ånd præget af ordentlighed, samarbejdsvilje, og en pragmatisk "det må vi finde en løsning på"-tilgang. SDU er et fællesskab, hvor man kerer sig om hinanden. Hvor man glæder sig over og fejrer kollegernes succeser. Et fællesskab, hvor følelsen af gensidighed og et fælles ansvar er gennemtrængende.

Den ånd findes kun i kraft af de mennesker, der dagligt udlever og reproducerer den.

Af samme årsag har 2023 også været et svært år. En trængt økonomi betød, at vi i foråret måtte sige farvel til dygtige kolleger og lukke uddannelser. Det gjorde ondt.

Det er, for det andet, menneskene på SDU, der er den afgørende forudsætning for, at vi gennem højeste internationale kvalitet er i stand til at skabe værdi for og med vores omgivelser. Infrastruktur, laboratorier, bygninger og tidssvarende IT-systemer er vigtige elementer. Men det væsentligste er talentfulde mennesker og fremragende miljøer.

Og vi har mange meget talentfulde mennesker på SDU. Om det, vidner den mindre prisregn, vi har været udsat for i 2023.

- I januar modtog professor Donald Canfield, Villum Kann Rasmussens Årslegat

- I september blev professor Anne-Marie Mai tildelt Carlsbergfondets Forskningspris

- Og for ganske nylig blev professor Christine Stabell Benn hædret med The George Macdonald Medal.

Talentfulde mennesker er det uomgængelige udgangspunkt for et succesfuldt universitet. Den erkendelse er også det bærende element i Syddansk Universitets nye strategi. Hovedgrebet i strategien - der bærer titlen Værdi. Kvalitet. Mennesker - er et fokus på fastholdelse, udvikling og tiltrækning af talentfulde mennesker. VIP, TAP, og studerende.

Det er også i det lys, at vores beslutning om at sætte et karakterkrav 7 på stort set alle vores uddannelser skal ses. Vi har en høj kvalitet i vores auditorier og undervisningslokaler. Det vil vi også have i fremtiden.

Og der bliver behov for at sætte fokus på kvalitet i de kommende år. Den kandidatreform, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni, kommer til at udfordre os.

Det er den mest indgribende uddannelsesreform i mands minde, og vi er genuint bekymrede for, at omlægningen af 30 procent af vores kandidatuddannelsespladser vil føre til et kvalitetstab.

Kære minister.

Du kender vores argumenter og indsigelser til hudløshed. Beslutningen er truffet - vi kunne have ønsket os det anderledes, men vi vil nu kaste os konstruktivt over det vanskelige implementeringsarbejde. Og som de siger i Forsvaret: De bedste gaver er opgaver.

Jeg vil gerne takke dig for at deltage i SDU's årsfest. Det sætter vi stor pris på. Jeg vil også gerne kvittere for dine bestræbelser på at tale universiteterne op i en tid, hvor det ikke er vanskeligt at finde kritikkere.

Jeg - og mange her på universitetet - betragter dig som en stærk og varm fortaler for det klassiske, liberale universitet, der voksede ud af oplysningstiden. It takes one to know one.

Når det er sagt, så indgår vi gerne i en snak om reformpauser - og lidt mindre end 175 år kan nok også gøre det.

Til sidst vil jeg gerne takke alle jer, der er SDU. Menneskene på Syddansk Universitet. Jeres dedikerede indsats gør SDU til en institution, jeg er stolt af at være en del af. Et universitet i international klasse med stærke rødder i Region Syddanmark.

Solen skinner på SDU. Det kommer den også til at gøre i 2030. Og det er først og fremmest jeres fortjeneste.

Tak for det og tak for ordet.

Jens Ringsmose

Sidst opdateret: 30.10.2023