Skip to main content

Forskningsenheder

 

IRS - Sydvestjysk Sygehus - Forskningsenheder

Akutforskningen på Sydvestjysk Sygehus skal evidenssikre løsning af akutte medicinske og kirurgiske problemstillinger, og dermed medvirke til en fortsat udvikling af de akutte behandlingsfunktioner på sygehuset.

Forskningsleder: Klinisk professor Mikkel Brabrand
E-mail: mbrabrand@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Akutmedicin

Publikationer

Forskningen inden for trombose omhandler primært forståelsen af baggrunden for blodpropdannelsen og udvikling af bedre forebyggelse, diagnostik, monitorering, prognosticering og behandling af patienter med blodpropper.

Forskningsleder: Lektor Else Bladbjerg
E-mail: ebladbjerg@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i trombose

Publikationer

Forskningsområdet for forskningsgruppen i arbejdsmedicin, som i vid udstrækning er baseret på data fra populationsbaserede kohorteundersøgelser, omfatter primært forskning i luftvejssygdomme og allergi i relation til arbejds- og ydre miljø samt arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet.

Forskningsleder: Klinisk lektor Lars Rauff Skadhauge
E-mail: lskadhauge@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Arbejdsmedicin

Læs mere om Arbejdsmedicinsk Afdeling

Publikationer

Målet for forskning i bariatri og diabetes på Sydvestjysk Sygehus er at bidrage til forståelse af fedmens konsekvenser såvel fysiske som psykosociale.

Forskningsleder: Klinisk professor Claus Bogh Juhl
E-mail: cbjuhl@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Bariatri

Publikationer

Forskningsenheden er forankret i Endokrinologisk afsnit, SVS. Primære forskningsområder er indenfor metoder til diagnostik af osteoporose og frakturrisiko, skeletale følger efter bariatrisk kirurgi og thyreoidealidelser.

Forskningsleder: Klinisk lektor Stinus Gadegaard Hansen
E-mail: sthansen@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Endokrinologi - Osteoporose og Calciummetabolisme

Publikationer

Forskningsgruppen er tilknyttet de kliniske afdelinger for kirurgisk og medicinsk gastroenterologi på Sydvestjysk Sygehus. Hovedfokusområderne er diagnostik, behandling samt vurdering af prognostiske faktorer vedrørende kolorektal cancer, inflammatorisk tarmsygdom samt kroniske leverlidelser. Vedrørende sidstnævnte  med særligt fokus på skrumpelever og leverkomplikationer til fedme.

Forskningsleder: Klinisk lektor Torben Knudsen 
E-mail: toknudsen@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Gastroenterologi/Hepatologi

Publikationer

Forskningen indgår som en integreret del af Hjertemedicinsk (Kardiologisk) Afsnit, og har primært fokus i åreforkalkning i hjertet og brug af Hjerte-CT og FFR-CT som diagnosemetoder.

Forskningsleder: Klinisk professor Niels Peter Rønnow Sand
E-mail: npsand@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Kardiologi

Publikationer

Forskning i bevægeapparatet - blandt andet med fokus på: Patient Rapporteret Outcome, skader og bevægeapparatsproblemer hos børn og unge, sammenhæng mellem artrose og livsstilssygdomme. Forskningsenheden er national testafdeling for Patient Reported Outcome (PRO) for hofte-og knæproteser. Forskningsenheden har flere nationale og internationale samarbejder.

Læs mere om forskning og samarbejdspartnere

Forskningsleder: Klinisk Professor Niels Wedderkopp

E-mail: nwedderkopp@health.sdu.dk

Læs mere om ortopædkirurgisk forskning

Publikationer

Øre-Næse-Halsafdelingen på Sydvestjysk Sygehus modtager patienter til udredning og behandling indenfor de fleste undergrupper af faget, hvad angår benigne tilstande og udredning ved mistanke om maligne tilstande. Afdelingen er forskningsaktiv inden for disse områder.

Afdelingen har en bred kontaktflade og forskningsmæssigt samarbejde med flere specialer på sygehuset samt eksterne institutter. Aktuelle områder er indenfor:

  • Rhinologi
  • Søvnapnø
  • Billediagnostik

samt vejlederfunktion og forskningsaktivitet ved ph.d.-forløb. Det er et prioriteret mål at få inddraget uddannelseslæger i forskningen

Forskningsleder: Klinisk lektor Knud Larsen
E-mail: klarsen@health.sdu.dk
Tlf.: +45 7918 2774

Læs mere om forskning i Øre-Næse-Hals

Publikationer

Forskningsenheden dækker begge specialer bredt. Overordnet er der fokus på komparativ billeddiagnostik og den tilgrundliggende evidens for umiddelbart beslægtede undersøgelsesmodaliteter.

Forskningsleder: Klinisk lektor Søren Hess
E-mail: shess@health.sdu.dk

Læs mere om Forskningsenhed i Radiologi og Nuklearmedicin

Publikationer

Forskningsgruppen igangsætter og fremmer klinisk forskning blandt sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre og bioanalytikere. Forskningens fokus har som udgangspunkt afsæt i den kliniske praksis. Interventionsforskning og stærke forskningsdesign har høj prioritering.
Udover gennemførelse af ph.d.-projekter og tilsvarende store projekter er der mulighed for i tidsbegrænset periode at blive tilknyttet enheden i forbindelse med projektarbejde og på den måde oparbejde forskningsmæssige kompetencer.

Forskningsleder: Lektor Bibi Valgerdur Gram
E-mail: bgram@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i Sundhedsfag

Publikationer

Kæbekirurgi ved Sydvestjysk Sygehus har regionsfunktion for tand-, mund- og kæbekirurgi, og er behandlingssted for patienter fra hele den jyske del af Region Syddanmark.

Forskningsleder: Professor Else Marie Pinholt
E-mail: empinholt@health.sdu.dk

Læs mere om forskningsgruppe i kæbekirurgi

Publikationer

Klinisk Mikrobiologi håndterer alle aspekter af rådgivning, udredning, diagnostik, behandlingsanbefalinger, infektionshygiejnisk rådgivning og epidemiologi af infektionssygdomme.

Selvom hovedfokus er på diagnostikken, giver den store kliniske bredde samt kontakten til de øvrige specialer et solidt udgangspunkt til klinisk relevant tværfaglig forskning.

 

Forskningsleder: Klinisk professor John Eugenio Coia

E-mail: jcoia@health.sdu.dk

 

Læs mere om forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi

 

Publikationer

Forskningsleder: Klinisk lektor Tobias Sejbæk

E-mail: tmathiesen@health.sdu.dk

 

Publikationer

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 05.05.2021