Skip to main content
IRS - Det Præhospitale Område

Forskningsområder

Forskning ved IRS - Det Præhospitale Område. Forskningen er forankret på Syddansk Universitet via Institut for Regional Sundhedsforskning.

Hvem er vi?

Der er i enheden ansat en klinisk professor: Søren Mikkelsen. 

Yderligere er Overlæge i Psykiatri, PhD, Henriette Bruun ansat i en postdoc-stilling ligesom Lektor, Cand Psych Lotte Huniche er ansat i en deltidsstilling. Folkesundhedskandidat Jeannett Kjær Jørgensen er ansat i en halvtidsstilling. To speciallæger i anæstesiologi er affilieret til forskningsenheden: Forskningslektor, PhD, Anne Craveiro Brøchner, Anæstesiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding og forskningsansvarlig overlæge Peter Martin Hansen, Anæstesiologisk afdeling, Svendborg sygehus.

Der er aktuelt fire ph.d.-studerende: Louise Houlberg Walther, Louise Milling, Trine Nielsen og Ulrik Havshøj Der er ansat en kandidat i folkesundhedsvidenskab: Jeannett Kjær Jørgensen. Læs mere om ph.d.-projekter ved forskningenheden

Den præhospital forskningsenhed omfatter fem medicinske studenter: Frederik Nilsson, Louise Breum, Johannes Andersen, August Licht og flere andre ad hoc tilknyttede studenter.

Hvad forsker vi i?

Opgaverne for forskningsenheden er at forske i præhospital behandling. Dette er en fælles regional opgave, hvorfor forskningsenheden principielt hører under Institut for Regional Sundhedsforskning og ikke kun under et hospital i Region Syddanmark.

Kerneopgaverne er at drive forskning indenfor alle områder af den præhospitale behandling. Forskningsenheden beskæftiger sig således med visitation og disponering fra Vagtcentralen, over problemerkendelse og behandling udført af ambulancereddere og diagnostik og behandling udført af præhospitale læger og hen til overleveringen til fællesakutmodtagelserne på hospitaler.

Forskningsenheden lægger særlig vægt på igangsætning og fastholdelse af unge forskere.

Særlige kerneområder i forskningen er beslutningsprocesser og hurtig identifikation og behandling af svært syge patienter.

  

Læs vores forskningsstrategi

Oversigt over vores publikationer

Sidst opdateret: 31.03.2023