Skip to main content

Covid-19, arbejdspres og klyngearbejde

Introduktion

Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA) og Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE) ved Syddansk Universitet udsender i den kommende tid et spørgeskema til landets praktiserende læger.

Spørgeskema

Du kan besvare spørgeskemaet her:

Klik her, hvis du har modtaget invitation til spørgeskemaet

Hav dine personlige koder, som du har modtaget med invitationsbrevet, klar.

Hvis du har mistet dine koder, kan du kontakte projektleder Maria Bundgaard på apforskning@health.sdu.dk.

Besvarelsen vil tage ca. 15 minutter, og du honoreres for 20 minutters tidsforbrug (275,24 kr.). Er du klyngekoordinator eller har en anden administrativ rolle i din klynge, f.eks. bestyrelsesmedlem, honoreres du for et tidsforbrug på 30 minutter (412,86 kr.), da der vil være uddybende spørgsmål til klyngearbejdet.

Det overordnede formål med undersøgelsen er løbende at følge udviklingen i praktiserende lægers arbejdsglæde og arbejdspres over de kommende år. I det aktuelle spørgeskema fokuseres der på trivsel i lyset af Covid-19 pandemien. Derudover belyses udbyttet af klyngerne og i hvilket omfang udvalgte faktorer herunder arbejdspres, organisering og holdning til klyngerne påvirker dette. 

Multipraksisudvalget under DSAM anbefaler praktiserende læger at deltage i undersøgelsen (MPU 36-2017 og MPU 05-2019). Praktiserende læger vil modtage en invitation til deltagelse i spørgeskemaet med brevpost.

Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til projektgruppen på mail apforskning@health.sdu.dk.

Projektgruppen består af:

  • Maria Bundgaard, læge, ph.d.-studerende
  • Dorte Ejg Jarbøl, praktiserende læge, professor, ph.d.
  • Line Bjørnskov Pedersen, sundhedsøkonom, lektor, ph.d.
  • Anne Sophie Oxholm, sundhedsøkonom, post-doc. ph.d.
  • Marius Brostrøm Kousgaard, politolog, seniorforsker, ph.d.
  • Dorte Gyrd-Hansen, sundhedsøkonom, professor, ph.d.
  • Jens Søndergaard, praktiserende læge, professor, ph.d.