Skip to main content
Syddansk Universitet Business School
Forskning i undervisningen

Kulturel intelligens på skemaet

Medarbejdere i globale teams skaber bedre resultater, hvis de er gode til at navigere i kulturel diversitet. Derfor indgår kulturel intelligens som et element i undervisningen på SDU.

Af Asta Holst Bach

Den ene gruppe er ingeniører. De har fået til opgave at bygge en bro af pap, saks og lim. Men ikke alene. Broen skal konstrueres i samarbejde med den anden gruppe i lokalet.

Den anden gruppe har fået at vide, at de kommer fra en fiktiv nation og har fået en liste over kulturel adfærd i landet. For eksempel skal de altid hilse på hinanden med et kys på skulderen, det er upassende for kvinder at bruge lim, og mænd må ikke benytte en saks.

Men gruppen af ingeniører kender ikke noget til de kulturelle normer. Og øvelsen går ud på, at de hurtigst muligt skal forstå de andres adfærd, så grupperne kan bygge broen sammen.

En afslørende simulation

Alle deltagerne er studerende på SDU, og de er i gang med en simulation. En øvelse som har til formål at afprøve og højne deres kulturelle intelligens.

Det er lektor i international business ved Institut for Virksomhedsledelse Nicole Richter, som står bag simulationen. Og øvelsen afslører, hvilke deltagere som er kulturelt intelligente, fortæller hun:

- Det er en virkelig interessant øvelse at observere. Hvor hurtigt gennemskuer det ene hold den anden gruppes kulturelle adfærd? I simulationen kommer det tydeligt til udtryk, hvem der er opmærksomme og hurtige til at tilpasse sig.

Konflikt eller fordel

I sin forskning har Nicole Richter beskæftiget sig en hel del med begrebet kulturel intelligens. Kort fortalt er kulturel intelligens evnen til at forstå, ræsonnere og tilpasse sin opførsel i situationer, hvor man er omgivet af kulturel diversitet.

Når personer med forskellige kulturelle baggrunde skal arbejde sammen, er kulturel intelligens afgørende for, at forskellighederne ikke skaber konflikter og udfordrer samarbejdet, fortæller Nicole Richter:

- Ofte når vi oplever, at nogen løser en opgave anderledes, end vi selv ville gøre, så tænker vi, at de gør det forkert. Men i virkeligheden skyldes det bare, at de gør det på en anden måde, end vi er vant til. Det handler om kulturelle forskelle, og hvis ikke personerne i en gruppe anerkender det, kan det lede til konflikter.

Nicole Richter understreger samtidig, at det også er en stor gevinst for et team, at medarbejderne har forskellige kulturelle baggrunde. Samarbejdet kan nemlig drage fordel af de forskellige perspektiver og tilgange til at løse en opgave.

Et globalt eksperiment

Kan kulturel intelligens højne præstation og social integration i globale teams?

Det undersøgte Nicole Richter i 2018, da hun stod i spidsen for et forskningssamarbejde mellem SDU, University of North Carolina i USA og Agder Universitet i Norge. Et projekt som så nærmere på betydningen af kulturel intelligens i globale virtuelle teams.

I undersøgelsen deltog op til 4000 universitetsstuderende fra 40 forskellige lande. Og resultaterne fra forskningsprojektet viste, at høj kulturel intelligens i et internationalt team styrker både den sociale integration mellem personerne i gruppen og teamets arbejdspræstation.

Kulturel intelligens på universitetet

Fra sin forskning ved Nicole Richter, hvor vigtigt det er, at medarbejdere i globale teams er kulturelt intelligente. Når hun underviser sine studerende på SDU, lægger hun derfor vægt på at styrke denne egenskab hos de studerende.

Der er flere aspekter, som de studerende kan træne for at forbedre deres kulturelle intelligens. Først og fremmest kan de blive klogere på andre kulturer. For viden er nemlig med til at reducere fordomme, fortæller Nicole Richter.

Men kulturel intelligens handler også om at forstå, hvordan ens egne kulturelle værdier påvirker den måde, man opfører sig på. Og det kan simulationer tydeliggøre. Et eksempel på det er øvelsen med de to grupper, som skal aflæse hinandens kulturelle koder og sammen bygge en bro.

- Simulationen giver de studerende en indsigt i, hvilken betydning kultur har, og hvordan deres egne værdier påvirker dem, siger Nicole Richter.

Gode resultater 

Nicole Richter tester løbende de studerendes kulturelle intelligens. Og i løbet af seneste år har de studerende på kandidaten i International Business på SDU haft en ekstraordinær høj kulturel intelligens-score.

Det ser Nicole Richter som et tegn på, at universitetet styrker de studerendes kulturelle intelligens. Men hun peger dog på, at de studerende, som læser international business, har en naturlig fordel:

- De studerende interesserer sig for forskellige kulturer og nationer. Ellers ville de formentlig ikke have valgt den uddannelse, og det afspejler sig også i deres gode resultater.

Men hun understreger samtidig, at alle kan forbedre deres kulturelle intelligens:

- Omgiv dig med personer fra forskellige kulturer, og få en forståelse for deres vaner og tanker. Hvis du er motiveret for det og møder dem med et åbent sind, vil det automatisk have en positiv indvirkning på din kulturelle intelligens.

Mød forskeren

Nicole F. Richter er lektor i international business ved Institut for Virksomhedsledelse. Hun forsker blandt andet i interkulturelle kompetencer og rådgiver om værktøjer til måling af tværkulturelle kompetencer og læringsmodeller.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 17.05.2022