Skip to main content
Forside

Til deltagerne

Vi søger unge, der har skullet forholde sig til at få en kræftdiagnose og de forandringer, som det medfører. For at deltage skal man enten have afsluttet sit aktive kræftbehandlingsforløb mindst 3 måneder tidligere, eller man skal leve med en kræftsygdom med spredning, som kræver varig behandling.

Lyder det som dig og har du lyst til at deltage i 5 kreative bevægelses workshops mellem marts og august 2024?

Workshops bliver afholdt i Odense og Aarhus. Vi vil sammen med jer zoome ind på nogle temaer, som I finder vigtige, og som vi vil arbejde sammen om i kreative processer gennem bevægelse.

Baseret på egne erfaringer og tidligere forskning mener vi, at det kan skabe fornyet tillid til egen krop og plads i verden, når man har afsluttet sin behandling for kræft. Viden fra projektet kan bruges til at udvikle ny typer af rehabiliteringsprogrammer til unge kræftpatienter i Danmark.

I løbet af den første workshop kommer du til at arbejde kreativt med et team af kunstnere og forskere. Her identificerer vi og prioriterer i fællesskab kerneoplevelser af sygdom, som vi vil arbejde med gennem en bevægelsespraksis. Data vil blive indsamlet i form af interviews og fokusgrupper, og som deltager vil du også udvikle dagbøger mellem workshopperne, der vil indgå i projektets videografiske arbejde og slutproduktet af undersøgelsen.

For at deltage i denne kreative bevægelsespraksis skal du kunne deltage i 5 workshops:

WORKSHOPS TIDSPLAN 2024

Workshop 1:  9. marts – Bevægelsesalen, SDU, Campusvej 39, 5230 Odense M
Workshop 2:  13. april – Aarhus. ”Salen” (Kræftens Bekæmpelse), Palle Juul-Jensens Boulevard 230, 8200 Aarhus N.
Workshop 3:  4. maj – Bevægelsesalen, SDU, Campusvej 39, 5230 Odense M
Workshop 4:  1. juni – Aarhus. ”Salen” (Kræftens Bekæmpelse), Palle Juul-Jensens Boulevard 230, 8200 Aarhus N.
Workshop 5:  31. august - Aarhus. ”Salen” (Kræftens Bekæmpelse), Palle Juul-Jensens Boulevard 230, 8200 Aarhus N.

PLAN FOR DE ENKELTE WORKSHOPS:

kl. 09.45: Ankomst og get-in

kl. 10.00: Velkommen

 •  Sarah Pini introducerer projektet og sig selv
 •  Intro af deltagerne: Hver siger et par ord
 • Intro til forskerteamet:

  Martin Høybye – om sin rolle, bl.a. at være din kontakt i forbindelse med interviews osv.
  Marie Hallager Andersen og Mette Terp Høybye giver os et overblik over det samskabende bevægelsesarbejde

kl. 11.00: Første øvelse, og første ”mark making” bagefter (dvs. personlig skitse eller note).

kl. 12.30: Frokost

kl. 13.00: Deling af refleksioner over øvelserne. Fælles udvikling af temaer (Mette).

kl. 13.40: Introduktion til hjemmearbejde (Martin): Dagbøger. Video, lyd, skrivning, tegning, maleri eller anden måde at føre dagbog på mellem nu og næste workshop. Video vil blive produceret i løbet af workshopperne og i de korte videodagbøger, der produceres mellem workshopperne.

kl. 14.00: Afslutning og tak for i dag
 •  Samskabende bevægelsesarbejde
 •  Fortsat arbejde med temaer udviklet i samarbejde med deltagerne
 •  Individuel og kollektiv refleksion
 • Opfølgning på hjemmearbejde fra mellem workshops

 • Samskabende bevægelsesarbejde
 • Deling af refleksion og læringspunkter
 • Drøftelse af råklip af video produceret på baggrund af workshops og de korte videodagbøger
 • Afrunding af det individuelle og kollektive arbejde

 

 

Information

Du kan få mere information om projektet her.

Læs mere

Sidst opdateret: 21.02.2024