Skip to main content
Forskningscenter for Personcentreret Rehabilitering

Forskningsområder

Formålet med Forskningscenter for Personcentreret Rehabilitering er at initierer og forankre forskningsaktiviteter, der fremmer bedst mulig funktionsevne og livskvalitet hos mennesker med rehabiliteringsbehov.

Hvad er Personcenteret rehabilitering?

Personcentret Rehabilitering beskriver en tilgang og en samarbejdsproces for at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse for mennesker med nedsat funktionsevne. Udgangspunktet er personens perspektiver og hele livssituation.

Personcenteret Rehabilitering tager udgangspunkt i den biopsykosociale model for at muliggøre en helhedsforståelse af sygdom og sundhed. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation. Personcentreret skal i denne sammenhæng forstås som en respekt for og integration af den individuelle forskellighed i rehabilitering.

Om Forskningscenteret

Forskningscenter for Personcentret Rehabilitering er forankret ved Klinisk Institut (KI) på SDU og har aktiviteter inden for universitetets tre hovedopgaver: forskning, undervisning og formidling.

Centeret er for forskere, der bedriver forskning i Personcentreret Rehabilitering. I tæt samarbejde med relevante aktører forskes i interdisciplinær og tværsektoriel rehabiliteringspraksis. Forskningens fokus er på nye indsatser, hvor den biopsykosociale model inddrages i rehabilitering for at muliggøre en helhedsforståelse af sygdom og sundhed. Desuden forskes der i modeller for, hvordan ny forskningsbaseret viden udvikles og omsættes i den enkelte persons rehabiliteringsforløb og hverdagsliv samt i professionel uddannelse og praksis.

Forskningscenterets fælles aktiviteter supporterer og kvalificerer forsknings- og undervisnings-aktiviteter vedrørende evidensbaseret praksis, opbygning af og deltagelse i nationale og internationale netværk, vækstforum, formidling samt sikring af forskningsmiljøet omkring rehabilitering, herunder kobling mellem uddannelse, klinisk praksis og forskning.

Forskningscenteret understøtter karriereveje for forskere på tværs af fag og sektorer, der ønsker at forske i Personcentreret Rehabilitering.

Forskningskomité

Forskningscenterets aktiviteter organiseres og administreres af en forskningskomite bestående af 2-3 forskere tilknyttet centeret. Komiteens opgaver består i at planlægge aktiviteter så som 4 årlige netværksmøder, hvor der kan afholdes seminarer, 10 årlige gruppemøder og 2 årlige skriveophold. 

Sidst opdateret: 30.06.2023