Skip to main content
IRS - Epilepsihospitalet Filadelfia (Dianalund)

Forskningsområder

Profil

Epilepsihospitalet Filadelfia er blandt de førende i verden indenfor elektroklinisk karakterisering af patienter med genetiske epilepsier, genotype-fænotype-farmakorespons korrelationer og personlig medicin. Vi samarbejder tæt med patientorganisationer og modtager betydelige midler fra eksterne fonde, medicinalfirmaer og patientforeninger til at generere ny evidens og udvikling inden for epilepsigenetik og farmakorespons.

Der er stor fokus på hurtig implementering af nyeste forskningsresultater i klinikken via et tæt samarbejde med et multidisciplinært team og afdelingerne. Forskning og resultater formidles til både patienter, pårørende og fagfolk via konferencer, netværk og sociale medier.

Filadelfia har et internationalt forskningsmiljø, der tiltrækker research fellows fra hele verden. Der bidrages aktivt i   internationale forskningsnetværk og i det Europæiske referencenetværk for sjældne og komplekse epilepsier.

 

Øvrigt

Filadelfia har som landsdækkende center med specialiserede tilbud en særlig indsigt og ekspertise indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade. Det giver enestående muligheder, også for at forske. Vi er på forkant med dokumentation af kvalitet, forskning og udvikling nationalt og internationalt.

Epilepsihospitalet Filadelfias forskningsstrategi og ambition

Filadelfias forskningsstrategi har netop som mål at bidrage med viden om epilepsi og erhvervet hjerneskade - udredning, diagnostik, behandling og social støtte. Det er nødvendigt at forske, så vi vedvarende kan udvikle de bedste tilbud. Vores ambition som epilepsicenter er at komme i verdenseliten, og forskning er en af vores målrettede og højt prioriterede strategier for at nå dertil.

Al forskningsaktivitet tager udgangspunkt i patienter, brugere og klienter – og resultaterne anvendes til gavn for dem.

Vores patienter og borgere skal opleve:

  • At personlig medicin bliver en integreret del af behandlingen
  • At velfærdsteknologien støtter op om at give behandling tæt på deres hverdag
  • At forskningen også udvikler nyt indenfor det sociale område

 

Oversigt over vores publikationer

Forskningsområder IRS Filadelfia Epilepsihospital

Sidst opdateret: 27.05.2024