Skip to main content
IRS - Dansk Gigthospital

Forskningsområder

Profil

Dansk Gigthospital er en del af Syddansk Universitetshospital med strategisk fokus på vidensdeling, forskning og uddannelse.

Center for Viden om Gigt er et selvstændigt center ved Dansk Gigthospital med en regionsfunktion i behandlingen af inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, samt specialiseret rehabilitering. Centret varetager også den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland i Region Syddanmark og bidrager til undervisning på medicinstudiet i Esbjerg.

Fokus på forebyggelse, livsstil og gigtlidelsers indvirkning i alle faser af livet. Formålet med forskningen er at undersøge og udvikle strategier til identifikation og behandling af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme, primært med fokus på leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt. Indsamling af materiale til lokal og national biobank og strategiske indsatsområder med bl.a. aktiv patient- og pårørende involvering og funding.

Centret har etableret “Education visits”, hvor unge dygtige forskere fra hele Europa besøger centret for at deltage i tværfaglig forskning og opbygge netværk i deres videre uddannelse. Center for Viden om Gigt er aktiv både internationalt og nationalt på mange forskellige niveauer, med det formål at forbedre vilkårene og sprede viden om gigt til alle relevante aktører og samfundet som helhed.

Forskningsenheden og Center for Viden om Gigt

Forskningsenheden & Center for Viden om Gigts overordnede formål er at undersøge og udvikle strategier til identifikation, behandling og rehabilitering af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme, hovedsageligt med fokus på leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt.

Forskningsenheden udvikler i øjeblikket Center for Viden om Gigt i samarbejde med Gigtforeningen. Center for Viden om Gigt vil være et nationalt og internationalt kendt kraftcenter inden for viden om tidlig udredning og diagnostik, behandling og tværfaglig rehabilitering.

Vi ønsker at: 

  • Blive en helt central brik i fremtidens sundhedsvæsen, når det handler om gigt
  • Omsætte dansk og international forskning til brugbar viden for mennesker med gigt
  • Sikre større viden om gigt blandt sundhedsprofessionelle og patienter
  • Gøre Danmark til det bedste land i verden for mennesker med gigt

 

Oversigt over vores publikationer

Center for Viden om Gigt

Sidst opdateret: 27.05.2024