Menu

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

IER er et erhvervsøkonomisk institut under det Samfundsvidenskabelige fakultet. Instituttet har afdelinger i Kolding, Slagelse og Sønderborg. IER har til huse på campus i Kolding, Sønderborg og Slagelse og har ca. 85 medarbejdere. 

 

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) er karakteriseret ved en tydelig kobling og synergi imellem forskning, uddannelser, formidling og samfundsmæssig relevans, samt en tæt samarbejdskultur imellem fagområder og interaktion med eksterne samarbejdspartnere fra virksomheder og offentlige organisationer, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

 

IER er organiseret i 2 stærke og fokuserede forskningsgrupper:

  • Entreprenørskab og Organisation
  • B2B marketing og supply chain

 

IERs forskning er karakteriseret ved samarbejde og tværfaglig forskningsgrupper. IER har særlig tyngde indenfor spydspidserne:

  • Entreprenørskab
  • Relationsledelse
  • Design
  • Innovation

 

IER Udvikling

IERs udviklingsenhed arbejder med udvikling og facilitering inden for entreprenørskab, innovation og relationsledelse i tæt interaktion med lokale, regionale og nationale partnere. Forankret i instituttets forskning omsættes viden til praksis og løsninger skabes. 

Undervisning

IER har forskningsbaseret uddannelser med tæt interaktion med praksis. IER tilbyder attraktive og samfundsrelevante uddannelser og arbejder aktivt med udvikling af nye læringsformer baseret på stærk forskning og med inddragelse af virksomheder og det omgivende samfund.

 

Efter- og videreuddannelse

IER er betydelig engageret i efter- og videreuddannelse, som MBA, Master, HD, Certificerede programmer og programmer som er tilpasset til den enkelte organisation og netværk af organisationer. Der kan her læses mere om dette udbud. 

 

Samfundsengagement

Et vigtigt mål for IER, er at være med til at skabe fremtidens samfund. Dette gøres i tæt samarbejde med det omgivende samfunds aktører, gennem forskning, vidensudveksling og uddannelse af relevans for samfundet. Mange forskningsprojekter og formidling er baseret på et tæt samarbejde og samskabelse med virksomheder, kommuner, regioner og andre offentlige institutioner, for derved at understøtte en stærk samfundsmæssig forankring. En stor del af IERs forskningsprojekter er eksternt finansieret, hvilket giver et naturligt samspil med praksis og samfund, desuden er projekterne ofte i samarbejde med internationale forskere, universiteter og institutioner. Se mere om forskningsprojekter.

 

Instituttets karakteristika

Som arbejdsplads arbejder IER vedvarende på at have et åbent og rummeligt miljø med en høj grad af samarbejde indenfor og på tværs af faggrupperne. IER har en kultur, som er støttende, anerkendende og lærende, og hvor vi deler med hinanden. Historisk er den udviklingsorienteret med en iværksætterånd og stærk samarbejdskultur, hvor der er tradition for at arbejde i teams. 

Forskning ved IER

Se alle vores igangværende forskningsprojekter inden for entreprenørskab og relationsledelse.

KLIK her for at se forskningsprojekter ...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies