Skip to main content

Gå til undervisning

Hvis du vil have mere ud af din undervisning, skal du huske på: 

  • Det kræver forberedelse før undervisningen starter
  • Det kræver aktiv deltagelse undervejs i undervisningen
  • Det kræver bearbejdning af det lærte efter undervisningen

Klik på øvelsen her og få konkrete tips til aktiviteter før, under og efter undervisningen.

Forelæsning

Minder om et foredrag, hvor underviser gennemgår et specifikt emne. Ofte kan der være mange deltagere til en forelæsning og ofte vil underviser derfor lægge op til, at de studerende kan deltage passivt i forelæsningen. Det betyder dog ikke, at spørgsmål og kommentarer er uvelkomne. Tværtimod. Din aktive deltagelse kan være med til at gøre forelæsningerne både mere spændende og lærerige for alle.

Holdundervisning

Er for en mindre gruppe, hvor underviser gennemgår et specifikt emne, og hvor der kan være fokus på gruppearbejde og refleksioner og diskussioner om stoffet I gennemgår.

Eksaminatorietime/instruktortime/øvelsestime

Er for et mindre hold ledet af en instruktor, som selv er studerende på en senere årgang. Instruktoren vil fx tage afsæt i en forelæsning og man kan så arbejde med beregninger eller andre specifikke opgaver og få hjælp hos instruktoren til at løse udfordringerne.

Studiegruppetimer

Drejer sig om timer, der er skemalagt, hvor I kan mødes i studiegruppen og arbejde med jeres projekt eller med opgaver. Nogle gange vil være der være en instruktor eller lignende, som kan hjælpe undervejs.

Laboratorietime

Her arbejder I typisk med et forsøg og skal træne forskellige praktiske kompetencer knyttet til denne sammenhæng. Ofte er en del af beståkravet til et fag med lab-timer, at du deltager i 80% af mødegangene.

Felt-time

En felt-time foregår oftest væk fra SDU, og kan være en undersøgelse af et område i naturen eller måske et virksomhedsbesøg. Der vil ofte være 80% mødepligt som en del af beståkravet til felt-timerne.

Hør undervisere fortælle om, hvad de mener, er vigtigt i forhold til at gå til undervisning

Podcast: De studerendes bedste studieråd

Sidst opdateret: 14.06.2024