Skip to main content

Start samarbejdet godt op

Mød en specialevejleder

I samarbejdet med din opgavevejleder (primært BA og specialeopgaver) er det vigtigt at huske på:

 • Vejlederen ikke altid er faglig ekspert, men alligevel kan være god vejleder.
 • At det er smart at have faste aftaler med din vejleder gennem hele skriveprocessen.
 • At du gerne må sende ufærdigt materiale til din vejleder.
 •  

  FAQ om vejledersamarbejdet

  Det kan være lidt forskelligt, hvad der sker. Her kan du få lektor på medievidenskab Maja Klausens bud på en procesbeskrivelse. 

  Det er ikke en forudsætning for et godt vejledningsforløb, at din vejleder er ekspert på netop det faglige område, som du skriver om. Vigtigere er det, at din vejleder er god til at vejlede om processen og de akademiske forudsætninger din opgave kræver. De fleste vejledere kan også byde ind med forskellige bud på, hvad der kunne være relevant teori i dit speciale.

  Din vejleder har sat et bestemt antal timer af til vejledning af dit opgaveforløb. Det kan være lidt forskelligt fra studie til studie og fag til fag hvor mange timer det drejer sig om.

  I forhold til bachelor- og specialeopgaver kan det være smart, at aftale nogle mødegange med din vejleder i starten af opgaveforløbet, på den måde har du også nogle deadlines at arbejde efter.

  Aftal også gerne med din vejleder om du skal sende tekst forud for jeres aftaler eller hvad der fungerer bedst for jer.

   

  Hvis ikke din opgavevejleder selv tager initiativ til at lave en forventningsafstemning til samarbejdet, så kan det være en god idé, at du selv tager teten på det. For der kan være mange elementer i samarbejdet med vejleder, som kan være godt at få snakket med din vejleder om så tidligt i opgaveprocessen som muligt.

   

  Få noget inspiration til emner i en forventningsafstemning

  Her kan du hente en tekst med forskellige emner i forhold til vejledersamarbejdet, der kan give dig lidt inspiration til, hvad I kan snakke om.

  Løber du ind i problemer med din vejleder undervejs kan det være fristende at ville skifte vejleder. Det er i sidste ende dit studie, der skal tage stilling til om du kan skifte vejleder.

  I mange tilfælde vil det dog give mere mening at undersøge, hvad problemet med din vejleder består i. På den måde kan du bedre konfrontere din vejleder med det, så I i fællesskab kan finde en løsning på problemet.

  Din vejleders opgave er netop at vejlede dig i den rigtige retning med opgave. Derfor behøver det ikke være færdig tekst, du sender. I nogle tilfælde kan det faktisk give mere mening at sende lidt ufærdigt tekst, så er teksten mere åben til vejledning.

  Når din opgave skal bedømmes, skal det udelukkende ske på baggrund af det færdige resultat, altså tæller det, du løbende har sendt din vejleder ikke med i vurderingen.

  Så mange som der er behov for

  Men det er ikke sådan at jo flere jo bedre. Rettesnoren er:  Når man henter viden et andet sted fra, så skal det fremgå, hvor man henter den fra. 

  Du kan  bruge bilag, hvis det er nødvendigt, for at kunne forstå din opgave, og hvor du vil hen. 

  I forbindelse med bachelor- og specialeopgaver er det en del af din vejleders job, at vejlede dig i opgaven. Derfor kan du roligt kontakte din vejleder, også selvom du ved, at denne har travlt.

  Lav aftaler for hele opgaveforløbet allerede ved semestrets start, så har I det begge i kalenderen.

  Så snak med din vejleder om det 

  Ja, god læring i en opgaveproces kan godt gøre lidt ondt

  Du må gerne snakke med din vejleder om det der kan være svært - også hvis det er mere personligt. Oplever du problemer i løbet af dit speciale, det kunne fx være ifm. motivation, struktur osv. er du også velkommen til at kontakte Studie- og trivselsvejledningen.

  Hør hvad lektor på Medievidenskab Maja Klausen fortæller

  At skrive en opgave kan ses som et akademisk håndværk 

  Og som med alle andre typer af håndværk, så bliver man dygtigere når man øver sig. Bliv derfor bevidst om hvad du lærer undervejs. Og vær god ved dig selv, også selvom det du lykkedes med, ikke blev så godt, som du havde håbet. 

   

Sidst opdateret: 12.04.2024