Skip to main content

Hvordan håndteres krænkende handlinger på SDU?

Ansat på SDU

Hvis du som ansat på SDU oplever krænkende adfærd, kan du i fortrolighed henvende dig til din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant eller bruge SDU’s psykologordning, hvor der er mulighed for anonymitet. Din nærmeste leder er også en mulighed. Hvis du henvender dig til din ledelse, har ledelsen handlepligt.

Du kan også henvende dig via SDU’s whistleblowerordning. Du vælger selv, om du ønsker at være anonym eller om du vil oplyse dit navn. Advokatfirmaet Poul Schmith screener alle indberetninger, og herefter vurderer SDU’s whistleblowerteam den enkelte indberetning i forhold til, hvad det videre forløb skal være.

Læs mere om dine muligheder via linket for ansatte nederst på denne side.

Studerende på SDU

Hvis du har været udsat for krænkende adfærd i forbindelse med dit studie, kan du henvende dig via SPOC og fortælle om din oplevelse. Henvendelsen bliver sendt direkte til Studieservice. Herfra bliver den enkelte sag vurderet i forhold til, hvad det videre forløb skal være.

Du har også mulighed for at få en fortrolig snak med enten Studieservice’s uddannelsesjurister eller Studie- og Trivselsvejlederne uden at gå via SPOC.

Læs mere om dine muligheder via linket for studerende nederst på denne side.

Særligt grove sager

Hvis der er tale om særligt grove sager, orienteres Rektoratet. Her vil Juridisk Kontor og SDU HR også typisk blive involveret. Eksterne advokatundersøgelser initieres udelukkende efter en ledelsesmæssig beslutning truffet af SDU.

Sidst opdateret: 25.11.2022