Skip to main content

Studiegrupper

Der kan være mange grunde til at mødes med sin gruppe

Studiegrupper kan fx fungere som:

 • Sparrings- og diskussionsfællesskab
 • Læsemakkere. Fx ifm. eksamenslæsning
 • Skrivegruppe. Fx ifm. større skriftlige produkter
 • Projektgruppe

I dette PDF-dokument kan du læse konkrete forslag til, hvordan I kan arbejde i din studiegruppe.

Studiegruppen forbedrer din tid på universitetet fordi:

 • Du lærer ofte mere i en studiegruppe
 • Du kan få nye vinkler på det faglige fra din studiegruppe
 • Din motivation for at studere er ofte bedre med en studiegruppe
 • Ofte indgår en studiegruppe også i det med at få et bedre socialt liv

[Video med studerende der fortæller om deres studiegrupper] (kommer senere)

Om du selv danner en gruppe eller er blevet placeret i en er det vigtigt at huske på at:

 • Jo mere forskellige I er i personlighed og holdning, jo større grundlag er der for kreativitet i gruppens arbejde
 • Det er naturligt, der kan opstå konflikter i en gruppe (især i begyndelsen), men disse konflikter kan næsten altid løses  
 • Gruppearbejde er en forberedelse til arbejdslivets teamsamarbejde

Et gruppearbejde følger næsten altid nogle bestemte faser

Den amerikanske professor Bruce Tuckman har udvikle en model, der beskriver gruppearbejdets faser. Disse faser hedder Forming, Storming, Norming og Performing.

På denne side fra Humanioras studievejledning kan du læse meget mere om gruppearbejdets faser.

Start gruppearbejdet med en forventningsafstemning

 • Så sikrer I jer, at alle har de samme forventninger til arbejdsformer, mødefrekvens, evaluering osv.   
 • I undgår at nogle ikke overholder aftaler.
 • I kan blive enige om, med hvilket formål jeres gruppe mødes

I kan udfylde dette dokument for at lave en skriftlig forventningsafstemning.

Gruppearbejdet kan gå galt hvis:

 • Gruppemedlemmerne har forskellige holdninger til arbejdsindsats, resultater osv
 • Der opstår personlige konflikter mellem to eller flere medlemmer
 • Gruppemedlemmernes personligheder er for forskellige

I kan løse eventuelle konflikter i gruppen ved at:

 • Have en åben dialog, hvor alle får taletid og lov til at sige deres mening
 • Lav nye aftaler, som alle kan have glæde af
 • Lav en forventningsafstemning eller genforhandl den, hvis I allerede har en

I denne PDF kan I finde en øvelse, som kan hjælpe grupper, der oplever konflikter. Kan I ikke selv løse jeres konflikt kan I evt. bede om hjælp udefra. Spørg fx jeres underviser eller kontakt Studie- og trivselsvejledningen.  

Podcast: Studiegrupper

 

Podcast: Studerende om studiegrupper

 

Webinar: Få en studiegruppe til topkarakter

Sidst opdateret: 14.06.2024