Skip to main content

Det gode studieliv

 

Hvorfor skal du rette blikket mod det gode studieliv?

 Video udviklet af Studie- og trivselsvejledningen på SDU

"...Ved at rette blikket mod, hvad der for dig er det gode studieliv, så aktiverer du de heliotropiske - altså de trivselsfremmende - effekter. Det vil sige, når du retter dit fokus mod det, du gerne vil have mere af i dit liv, så stiger sandsynligheden også for, at det kommer til at ske..."  

 

Interview med Dorte Toudal Viftrup. Psykolog og lektor ved forskningsenheden for almen praksis SDU

Hvad handler studietrivsel om?

”Studietrivsel handler om at have en optagethed og en glæde og et ønske om at det skal gå godt i studierne. Man skal have en oplevelse af, at det man gør, er meningsfuldt. Og så er det også vigtigt, man har nogle gode relationer”

 Interview med Parsa, Clara, Lea og Jaara som er studerende på SDU. De fortæller om, hvad de ser som det gode studieliv. 2022.

Hvad er formålet med denne øvelse?

Øvelsen eller spørgsmålene her handler om at hjælpe dig med at få øje på, hvad der hos dig skal til for at skabe gode relationer. Den viden kan du forhåbentligt bruge til at fremme dine nuværende relationer eller måske skabe nye relationer.  

 

Spørgsmål 1: Tænk tilbage på et samarbejde med én eller flere på studiet, som gik godt. Hvad skabte det gode samarbejde?

Var det...

 • en god snak om samarbejdet I havde indledningsvist?
 • at der altid var en som havde kage med?
 • fordi I var gode til at skabe en god balance mellem at snakke fagligt og privat?
 • osv. osv... 

 

Spørgsmål 2: Hvad skal du gøre for at få flere gode samarbejder på studiet fremover?

Lav nogle konkrete specifikke planer, så du har en strategi for, hvad du kan gøre i forskellige situationer. Det kunne f.eks. være: 

 • jeg vil altid sætte mig ved siden af Frederikke i undervisningen, så jeg har nogen at lave små snakke og øvelser med
 • jeg vil invitere til at spille et spil på biblioteket efter undervisningen
 • jeg vil spørge nogen fra holdet, om de vil være med til at forberede sig til eksamen sammen med mig
 • osv. osv... 

 

 • Jeg skal jo læse det hele, når det står i pensum
 • Jeg har ikke selv valgt studiegruppen, og vi kan bare ikke få det til at fungere
 • Det giver overhovedet ikke mening, hvorfor vi skal bruge tid på det pensum
 • Der er ingen sammenhæng imellem mine fag
 • Vi når nærmest aldrig at fordybe os i tingene, før vi skal til eksamen

 

Gør noget ved det, du har indflydelse på

Vi ved godt, at der kan være mange forhold, krav og forventninger på studiet, som du ikke kan ændre på. Derfor er det vigtigt, at du fokuserer din tid og energi på det, som du har indflydelse på.

Det kunne f.eks være:

 • din strategiske tilgang til læsningen
 • hvornår du holder fri
 • den måde du selv indgår i samarbejdet med studiegruppen på
 • Vær opsøgende nysgerrig på hvordan fagene egentlig passer sammen

 

Nogle gange er det sådan, at ligegyldigt hvor meget du anstrenger dig, så lykkes det ikke...

Find læringen i de situationer, som føles som nederlag:

 1. Lav en liste af alle de ting du trods alt lærte af situationen.
 2. Hvad vil du gøre næste gang, du står i en lignende situation?
 3. Giver det mening at prøve igen på samme måde?
 4. Giver det mening at prøve noget nyt?
 • At du ved, hvad de heliotropiske- og trivselsfremmende effekter er.
 • Hvordan du aktiverer disse trivselsfremmende effekter.
 • At du har fået øje på nogle af de elementer af et godt studieliv, der betyder noget for dig.
 • At du har prøvet at formulere nogle handlinger, som helt konkret anviser for dig, hvordan du kan lykkes med at få eller bevare disse elementer i fremtiden.
 • At du kan se, hvordan en følelse af nederlag kan vendes til en oplevelse af læring.

 

Sidst opdateret: 03.07.2024