Skip to main content

Teori

Teorien i virkeligheden

 

 

FAQ om teoriafsnittet

At du

 • Ved, hvad du vil bruge teoriafsnittet til senere i opgaven.
 • Gør det klart i din opgave, hvorfor du vælger den teoretiske viden, som du gør.
 • Husker, det ikke handler om, at du skal genfortælle alt det, du ved.
 • Husker, at din læser nok kender teorierne i forvejen, og du derfor ikke nødvendigvis behøver forklare dit fags velkendte begreber.
 • Orienterer dig i, hvad opgavens krav til teoriafsnittet er.

 

Se eller gense den del af Det akademiske bord, som handler om teoriafsnittet

 

Det er her, du beskriver den faglige viden, som du vil bruge som forklaringsramme i din undersøgelse.
Du øver dig i at systematisere kompleks viden, og du viser en masse faglighed ved at udvælge den viden, der giver faglig mening i din undersøgelse.

Du skal have det nødvendige teori med. Generelt kan man dog sige, at teoretiske afsnit hellere må være korte end lange.

En rettesnor kan være:

 • Et speciale: x sider
 • En BA-opgave: x sider
 • En 15 siders opgave: 1 side

Snak med din vejleder eller underviser om der gælder noget særligt på dit studie.

Et teoriafsnit er oftest bedst at skrive når man er kommet godt i gang med sin opgave, og måske har fået set på sin analyse.

Mange er fristet til at skrive det som det første for at komme i gang med noget. Det kan dog være lidt risikabelt at lægge sig fast på en teoretisk vinkel som det første. Du kan jo ikke vide, hvad der træder frem, når du kommer i gang med din undersøgelse.

Det er klart, at nogle opgaver er funderet i en teori, og så kan man nemmere bare få skrevet afsnittet, inden man laver andet. 

Nogle gange kan man godt nøjes med at bruge den teoretiske viden, som man er blevet præsenteret for i undervisningen. Men særligt i forbindelse med BA- og specialeprojekter er det en god idé at inddrage teoretiske vinkler, som du ikke har mødt i undervisningen - altså som du selv har fundet og selv skal begrunde anvendeligheden af.  Når du anvender og begrunder ny teoretisk viden, viser du selvstændighed. 

Omvendt har du heller ikke tid til at læse dig ind i alt for meget ny teoretisk viden.

Det gør du ved at forklare, hvad den faglige viden kan bruges til generelt og specifikt i din opgave.

Ja, du kan godt justere undervejs, når du kommer længere ind i analysearbejdet. Du kan dog ikke fuldstændig skifte fokus.

Du kan være bundet af f.eks. din specialekontrakt, så snak med din vejleder, hvis du gerne vil skifte fokus i din teori. 

 • Skriver du om den teoretiske viden, som du bruger i opgaven?

 • Kan din læser tydeligt genfinde den teoretiske viden i diskussionen?

 • Er der en fin balance mellem beskrivelsen af den teoretiske viden og argumenterne for den?

 • Er meget af den teoretiske viden i din opgave andet end ”bare” fagets basislitteratur?

 

Sidst opdateret: 15.02.2024