Skip to main content

En god perspektivering

Når du skal skrive en perspektivering, er det vigtigt:

  • At du relaterer den viden og de resultater du har fundet i opgaven til et større samfundsmæssig eller fremtidig sammenhæng
  • At du forholder dig til hvad og hvordan der skal perspektiveres
  • At betragte perspektiveringen som bløde handleanvisninger

 

FAQ om perspektiveringer

Se eller gense den del af Det akademiske bord, som handler om perspektiveringen 

 

Udvælg en eller to af dine vigtigste resultater og vurder hvordan de kan perspektiveres. 

I en større skriftlig opgave skal du nemlig ikke perspektivere til alle resultater. Det vil gøre din perspektivering for uoverskuelig. 

Perspektiveringen kan optræde i konklusionen, men især i større skriftlige opgaver kan perspektiveringen optræde i et selvstændigt afsnit, der typisk står som det sidste afsnit.

Det er vigtigt at der i perspektiveringen tages udgangspunkt i de resultater, der allerede er fundet i opgaven. Du skal ikke frembringe nye teorier eller udlægninger, der ikke allerede er redegjort for.

Du skal så se på hvordan dine resultater giver mening eller ikke giver mening i andre kontekster end den din opgave er skrevet i. Disse kontekster kan både være store samfundsmæssig eller i det helt små eller private. Og disse andre kontekster må meget gerne være fremtidsorienteret.

En blød handleanvisning er der, hvor du kommer med et bud på, hvordan den viden, som din opgave har fundet, kan bruges af praktikere eller teoretikere i andre sammenhæng.

Skal alle opgaver have bløde handleanvisninger?

Nej, det vil ikke være relevant for alle opgaver at lave bløde handleanvisninger. Men ofte giver det mening at lave bløde handleanvisninger, hvis man har skrevet en opgave i samarbejde med en virksomhed. 

Du skal dog altid huske, du er undersøgende akademiker og ikke en konsulent for en virksomhed. Derfor skal du ikke nødvendigvis komme frem til noget, som kan komme f.eks. en virksomhed til gavn. Virksomheden kan selvfølgelig være interesseret i resultatet, men universitetet er interesseret i hvordan du kommer frem til dine argumenter og svar i opgaven. 

Tjekliste til perspektiveringsafsnittet

  • Er du sikker på, at du skal lave en perspektivering?

  • Hvis du skal, matcher den så fagets forventninger?

  • Indeholder den relevante bud på, hvordan din viden kan bruges?

 

Sidst opdateret: 11.01.2024