Skip to main content

Metode

Hvad er et godt metodeafsnit?

 

FAQ om metodeafsnittet

At du...

 • ved, om du i det hele taget skal have et metodeafsnit i din opgave
 • ved, hvad du vil bruge metodeafsnittet til
 • husker, at din læser nok kender metoderne i forvejen
 • gør det klart, hvorfor dit valg af metode er relevant

 

Se eller gense den del af Det akademiske bord som handler om metodeafsnittet

 

Metode svarer på, hvordan du kan undersøge et fagligt spørgsmål på en ordentlig måde.

Det akademiske fagfællesskab og metode

Akademiske opgaver er undersøgende, og målet er at finde svar, der kan accepteres af fagfællesskabet. Dermed er det også vigtigt at gøre det på en rigtig måde. Det er ikke sikkert, at der kun er en rigtig måde, men du viser stor faglighed ved at argumentere for dit valg af metode.

Metoden kan være afgørende for forståelsen

Når eksperter er uenige om, hvordan videnskabelige resultater skal forstås, er det ofte, fordi de er uenige om validiteten af den metode, der er brugt.

Metoden er rugbrødsarbejdet

Hvis du f.eks. arbejder kvalitativt, vil det være her du f.eks. skriver: 

 • Hvor mange informanter har du med? 
 • Hvilke informanter
 • Hvordan har du fundet dem? 
 • Hvornår har du interviewet dem? 
 • Hvordan har du valgt dit undersøgelsesdesign? 

Nej der skal ikke nødvendigvis være et metodeafsnit. Men der skal altid være metodeovervejelser. Om der skal være et decideret metodeafsnit eller ej, kommer helt an på den faglige tradition og på opgaven.

Nogle fag arbejder med meget tydelige metoder fx til dataindsamling, mens det andre steder er mindre klart. Det kan også somme tider være svært at se forskel på en faglig teori og en faglig metode.

Snak med din opgavevejleder, hvis du er i tvivl.

Hvis du skal have et metodeafsnit, er det vigtigt, at du ved/finder ud af, hvad du skal med det.

Hvorfor har du valgt denne metode?

På den ene side skal du beskrive metoderne, men det er mere interessant for din læser at høre dig argumentere for, hvorfor netop denne metode er relevant for din opgave.

Det er måske også en god idé et sted i metodeafsnittet at reflektere over, hvad der mon ville ske, hvis du brugte en anden metode.

Man kan sige, at metoden er en konkretisering af videnskabsteorien.

Hvis du skal indsamle data gennem kvalitative interviews, bruger du også et bagvedliggende sæt af videnskabsteoretiske overvejelser.

Måske. Det kommer an på din opgave og den faglige tradition, du skriver i.

Også det skal du have en god snak med din vejleder om.

Måske. Nogle vejledere vil gerne have et afsnit, der ridser op, hvad man ved om området lige nu. Nogle steder hedder det en forskningsoversigt andre steder et litteraturreview.

Uanset hvad er det vigtigt, at du er helt klar over, hvordan det skal se ud, og hvad formålet med det er, inden du går i gang.

Tja, det vil også være et måske. Det er en afgørelse, du træffer sammen med din vejleder.

Vis din faglighed

Man kan dog sige, at du viser meget faglighed ved at lave systematiske og præcise søgninger i de videnskabelige databaser, og den faglighed kan være rigtig god at få med i opgaven eller måske i et bilag.

Har du sikret dig dette i forhold til metoden: 

 • Er du sikker på, at du skal have et metodeafsnit?

 • Er der en fin balance mellem beskrivelse af metoden og argumenterne for den?

 • Har du overvejet, om du skal have metoderefleksioner med?

 

Sidst opdateret: 06.03.2024