Skip to main content

En god konklusion

Når du skriver en konklusion, er det vigtigt:

  • At det er tydeligt at du svarer på din problemformulering
  • At du ikke inddrager ny viden som ikke tidligere er redegjort for i opgaven
  • At opgavens hovedpunkter og vigtigste resultater fremtræder – samt en vurdering af de metoder der har været brugt

 

FAQ til diskussionafsnittet

Se eller gense den del af Det akademiske bord, som handler om konklusionsafsnittet 

 

Konklusionen er et af de sidste afsnit i din opgave. Det er her du samler op på opgavens resultater.

I større opgaver kan det give mening at have delkonklusioner undervejs.  

Først og fremmest skal du genlæse din problemformulering og være sikker på du svarer på den i konklusionen.

Konklusionen skal gennemgå de resultater du har fundet og de metoder du har brugt til at finde resultaterne. Skriver du en kortere opgave kan du have en kort diskuterende del, hvor du forholder dig til dine metoder og en kort perspektiverende del, hvor du relaterer dine resultater til andre kontekster. I længere opgaver vil disse optræde som selvstændige afsnit.

Det afhænger af hele opgavens længde. Men typisk vil en konklusion være et af de kortere afsnit.

Konklusionen danner rammen

Det er dog et meget vigtigt afsnit, idet det sammen med indledning og metode er med til at danne rammen om opgaven og hjælper din læser med at forstå dine pointer.

Du må ikke bringe ny viden ind i konklusionen

En konklusion er et opsummerende afsnit 

Du skal altså derfor ikke skrive noget i konklusionen, som du ikke allerede har redegjort for i opgavens beskrivende og analyserende dele.

Tjekliste til konklusionsafsnittet

  • Svarer du så præcist som muligt på din problemformulering?

  • Hvis ikke svaret er helt klart, har du så argumenteret hvorfor?

  • Er der en god sammenhæng fra problemformulering til konklusion, og er den sammenhæng understøttet af relevante valg af teori og metode?

 

Sidst opdateret: 11.01.2024