Skip to main content

Indledning og problemformulering

Se eller gense den del af Det akademiske bord, som handler om indledningen  

Når du skal lave en indledning og problemformulering, er det vigtigt:

  • At du gør dig klart, hvilke forforståelser din læser for opgaven har.
  • At du starter din indledning med kort og præcist at fortælle din læser, hvad emnet for din opgave er.
  • At du derefter afgrænser emnet, så du til sidst kan definere og legitimere dit valg af problemformulering.
  • Til sidst skriver du en problemformulering og eventuelt underspørgsmål.

 

FAQ om indledning og problemformulering

Din læser er en fagperson, der som udgangspunkt har  den samme faglige viden og derfor forforståelser som dig selv.

Overbevis din læser om dine valg

Du skal altså se en læser for dig, der mest er optaget af at finde ud af, hvordan du bruger de faglige begreber, og om du i det hele taget har forstået dem. Ikke hvad de faglige begreber er.  

Din læser har en stor faglighed, så du skal bruge opgaven på at overbevise ham eller hende om, at du bruger fagbegreberne og de faglige metoder rigtigt. Det gør du ved at argumentere for dine valg undervejs.

Det akademiske håndværk

Din opgave er derfor sådan set ikke at fortælle din læser noget nyt, men at argumentere for dine valg. Det betyder f.eks. at du ikke nødvendigvis behøver at forklare fagbegreber, men kan nøjes med at lave en henvisning til en forklaring af begrebet. 

Det er en del af det akademiske håndværk man øver sig på, når man skriver akademiske opgaver.

 

Det er vigtigt at afgrænse sit emnevalg, fordi jo mindre og mere præcist du har afgrænset dit emne jo bedre bliver din arbejdsproces. 

Kan man afgrænse emnet for meget? 

Hvis det viser sig, at dit emne er blevet for snævert afgrænset, er det typisk let at udvide det lidt. Men det kan derimod være sværere at gå den anden vej, når først du er gået i gang med resten af din opgave. 

Du definerer og legitimerer et fagligt problem ved at fortælle, hvorfor det er en relevant undersøgelse.

Kan man have personlige interesser?

Man kan godt have en personlig interesse, men din faglige læser vil hellere høre, hvordan du ud fra faglig viden argumenterer for, at det er en relevant undersøgelse.

Find din faglige stemme

Brug tid på den her del, for når du argumenterer fagligt for dine valg, taler du med en tydelig faglig stemme, og det er det, du skal.

Ikke nødvendigvis. Men tit giver det bedst mening at have den som et spørgsmål. Det gør simpelthen skriveprocessen lettere.

Ja, det er typisk sådan, man gør.  Men snak med din vejleder om du skal gøre det anderledes?

Nej, ikke nødvendigvis. Men de kan være en god hjælp til, at man får snævret sit undersøgelsesfokus ind. 

En indledning skal være så kort og præcis, som du har mulighed for at lave den. Så derfor afhænger indledningens længde af opgavens størrelse.

En rettesnor kan være: 

  • Et speciale: 2-4 sider
  • En BA-opgave: 1-2 sider
  • En 15 siders opgave: 1 side

Snak med din vejleder eller underviser om der gælder noget særligt på dit studie. 

Det skal man flere gange i løbet af skrivearbejdet. 

Indledning giver retning

En indledning fungerer som den retning du stiller i din opgave, og det arbejde du skal lave. Derfor giver det mening at lave en arbejdsindledning i starten afskriveprocessen.

For meget og for lidt

Skriv derfor så meget på indledningen, at du så nogenlunde vil kunne gå videre med de andre elementer i din opgave. Og skriv ikke så meget, at du får svært ved at justere undervejs, efterhånden som du bliver klogere. 

Indledningen er ikke perfekt i starten

Det er først til aller sidst, at du præcist ved hvad der skal stå i din indledning. Derfor skal du til sidst i skriveprocessen bruge tid på at sikre sammenhængen mellem din indledning og din konklusion.

Ja, du må godt undervejs i dine opgaveproces justere din problemformulering. Men vend det altid med din opgavevejleder, så I er enige om hvad retning opgaven går. 

Titlen på opgaven er dog ofte bundet

Der kan være regler om at man ikke må ændre opgavens titel. Dette gør sig oftest gældende når der er en opgavekontrakt, fx med bachelor- og specialeopgaver. Hvis du gerne vil ændre opgavens titel, så skal det sandsynligvis forbi din lokale studiesekretær. 

Har du sikret dig dette i forhold til indledningen: 

  • At dine begreber og teorier passer med din opgavelæsers forståelsesniveau? 

  • At du har skrevet din indledning, så det kun er relevante ting, der står i den? 

  • Får du argumenteret i din indledning for at det også er den problemformulering, som du skal undersøge?

 

 

Sidst opdateret: 22.08.2023