Skip to main content

Analysen

En god analyse

Eksempel på analyse

FAQ om analysen

At du:

  • Nedbryder dit analyseobjekt i mindre dele og systematisere dem.
  • Undersøger og vurderer dit analyseobjekt ud fra faglige begreber.
  • Tænker på analysen som udgangspunkt er en forberedelse til din diskussion.

 

Se eller gense den del af Det akademiske bord, som handler om analyseafsnittet 

Du skal i analysen vise dit faglige overblik. Dette gør du ved at demonstrere at du kan vælge de relevante analysemetoder i forhold til dit analyseobjekt. Og selvfølgelig skal du forklare, hvorfor de er relevante.

Ja, det kan man godt.

Analyseformen er typisk ikke så fast

Der er ikke så meget, der ligger fast i analyseformen. Så det er egentlig op til dig at argumentere for, at det er en god ide fx at kombinere analyse og diskussion. 

Hvis man har flere temaer i sin analyse, kan det fx give god mening løbende at diskutere analyseresultaterne.

En god analyse er fundamentet for en god diskussion. 

Find sammenhænge

En god analyse nedbryder helheden i enkeltdele og finder fællestræk

Vær systematisk

Få din analyse til at følge et eller andet system eller metodik, som giver mening i forhold til din problemformulering. 

Vær nysgerrig

En god analyse finder ofte interessante detaljer, der måske er godt gemt i helheden. Detaljer som måske for dig, kan være overraskende, og  som først viser sig i din analyse. 

Analysen er en forudsætning for diskussionen.

Sammenhæng mellem analyse og diskussion

Du finder de spændende elementer hos dit analyseobjekt i analysen. Men det er først i diskussionen, du skal forsøge at forstå, hvad elementerne betyder. 

En god analyse er således et godt afsæt for en god diskussion. Det er derimod svært at få en god diskussion ud af en mangelfuld og uklar analyse.

Ja, hvis du har én. Det har man dog ikke altid, og det kan være helt ok.

Vigtigt er det dog, at du har en vis form for systematik i din analyse. 

Det er der ikke nogen skabelon for, men det handler om at finde detaljer og fællestræk.

Eksempel

Du har gennem kvalitative interviews undersøgt motionsvaner hos 60-årige mænd. Alle informanter taler om forskellen på at dyrke motion alene eller sammen med andre. I det du systematiser deres svar, opdager du, at et fællestræk er, at mændene oftest har sværest ved at komme afsted, når de er alene. 

Så tidligt som muligt i skriveprocessen. 

Analysen peger på de teoretiske vinkler

Det er reelt resultatet af din analyse, der fortæller dig, hvilke teoretiske vinkler, du skal have. Omvendt er du nødt til at have en god ide om det teoretiske indhold, når du laver en problemformulering og vælger analyseobjekt.

Måske viser analysen noget, som du ikke havde set på forhånd?

En anden grund til at starte på analysen så tidligt som muligt, det er, at du kan nå at justere, hvis der skulle træde noget spændende frem i analysen, som du ikke havde forventet.

En cirkulær proces

Det er ofte nødvendigt at vende tilbage til analysen efterhånden som du bliver klogere på, hvad det egentligt er, du er ved at finde ud af. 

Tjekliste til analysen 

  • Er du systematisk i din måde at analysere på? 

  • Fortæller din analyse dig, hvad du skal diskutere? 

  • Hvis nødvendigt, har du justeret dine teoretiske vinkler i forhold til analysens resultater? 

 

Sidst opdateret: 06.03.2024