Skip to main content

Arbejdstilsynet om 19 °C

 SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling har spurgt Arbejdstilsynet, hvordan de forholder sig til lavere temperaturer på arbejdspladsen, og de har svaret følgende:

Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning, at temperaturen generelt ved stillesiddende arbejde under normale klima- og arbejdsforhold ikke bør komme under 18 °C. Endvidere fremgår det af vejledningen, at temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold generelt bør holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 °C.

Da der i arbejdsmiljøreglerne ikke stilles krav om hvilke præcise temperaturer, der må være i et arbejdsrum, vil det umiddelbart være muligt at sænke temperaturen til fx 19 °C på visse arbejdspladser, uden at det påvirker arbejdsmiljøet negativt, såfremt de ansatte har mulighed for at kompensere for den lavere temperatur gennem andre tiltag som fx beklædning og fysisk aktivitet.

Arbejdstilsynet om håndvask

Ifølge arbejdsmiljøreglerne skal håndvaske være forsynet med rindende koldt og varmt vand og sæbe, jf. § 50, stk. 1 i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Arbejdsgiveren kan dog godt opfordre til at begrænse brugen af varmt vand ved håndvask, hvilket indgår som et af Energistyrelsens spareråd.

Sidst opdateret: 31.10.2022