Menu

Sociologi og Kulturanalyse

Denne uddannelse kan læses i Esbjerg og udbydes på dansk

Videospot
Rasmus fortæller om det faglige indhold og studiemiljøet

Videospot
Linda fortæller om uddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse
 

 

 

På bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse opnår du en bred viden inden for sociologi og antropologi. Du arbejder både med hjernen og hjertet – og du ønsker at gøre en forskel for samfund, organisationer og mennesker.

Praktisk erfaring fra starten 
Lige fra studiets start lærer du at bruge de teorier og metoder, du lærer om i undervisningen ud fra en learning-by-doing-tankegang. Det sker i såkaldte semesterprojekter, hvor du sammen med medstuderende laver virkelige projekter for private og offentlige organisationer.

Hvert semester har sit eget tema. Alle semestrets fag er målrettet dette tema for at understøtte dit arbejde med semesterprojektet.

På grund af denne alsidige, praktiske erfaring bliver du et godt kort på hånden for organisationer, der har brug for medarbejdere, som tænker tværvidenskabeligt og kan lave mange forskellige typer af analyser.

Du får indsigt i, hvordan mennesker, grupper, organisationer og samfund fungerer – en viden, du kan overføre direkte på samfundsrelevante problemstillinger. Og du bliver i stand til at gennemføre og formidle forskellige typer af undersøgelser såsom:

• Interview
• Feltarbejde
• Aktionsforskning
• Evalueringsteknik
• Spørgeskemaundersøgelse
• Statistisk analyse 

Praktisk erfaring er et godt supplement til din uddannelse: ”Nogle studerende er efter endt praktikophold fortsat som studentermedhjælpere. Med et praktikophold i bagagen besidder de allerede en viden – og et netværk i kommunen – som gør dem til værdsatte medarbejdere. (Britta Boel, Stabchef - Varde Kommune). Bliv inspireret og læs, hvad erhvervslivet siger om Sociologi og Kulturanalyse her.

Semesterprojekterne
Allerede fra studiets start indgår du i et tæt samarbejde med forskellige organisationer, som du hvert semester kommer til at udarbejde et semesterprojekt for i samarbejde med dine medstuderende og i tæt sparring med en universitetsvejleder.

På den måde får du hele tiden brugt det, du lærer, i praksis. Det sikrer også, at du får lært samarbejdets kunst – både internt i projektgruppen og eksternt i forhold til organisationen. Endelig lærer semesterprojektet dig at formidle resultater på en klar og forståelig måde, så din undersøgelse reelt kan bruges af organisationen. Den praktiske forståelse og erfaring er en stor fordel, når du skal søge job efter studierne - se eksempler på tidligere projekter her. Du bliver også opfordret til at være synlig i medierne - se eksempler her

Som studerende på Sociologi og Kulturanalyse har du gode muligheder for at specialisere dig ud fra dine interesser. På den måde kan du så at sige ’skræddersy’ din egen uddannelse. Det gælder både i de fire semesterprojekter, dit afsluttende bachelorprojekt og på studiets 5. semester, hvor du kan vælge at tage på studie- eller praktikophold i Danmark eller i udlandet.

Mange karrieremuligheder
Efter bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse kan du vælge at læse videre på en kandidatuddannelse, f.eks. MSc Cultural Sociology in Social Transformation Processes.

Du er også klar til at indtage arbejdsmarkedet, hvor du kan finde beskæftigelse i offentlige og private organisationer såvel som i interesseorganisationer og NGO’er, f.eks. som projektmedarbejder, formidlingsmedarbejder og konsulent.

De studerende laver mange spændende samfundsrelevante undersøgelser, som de formidler til medierne.

Se deres indlæg her

Studerende fortæller

Bianca Bonne Nielsen fortæller, at hun synes et lille universitet har sine fordele. Det er tydeligt at mærke, at man som studerende bliver lyttet til. Læs hvad Bianca synes om at læse Sociologi og Kultur.

Læs her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies