Skip to main content

Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Søren Sten Hansen

Senior Executive Officer for Development of Studies

Telephone+4565502593

Telephone+4520585129

Emailshan@sdu.dk

Dept.Det Naturvidenskabelige Fakultet
NAT Fakultetssekretariat

AddressCampusvej 55, 5230 Odense M Denmark

Room Forskerparken, B4_6

Webhttps://www.sdu.dk/staff/shan