Skip to main content

Congratulations to Jon Helt Haarder who has received funding from Danmarks Frie Forskningsfond!

07.05.2021

We are so thrilled to announce that Associate Prof. Jon Helt Haarder has received funding from Danmarks Frie Forskningsfond (Independant Research Fund Denmark) for the research project "Reassembling the Ghetto".

About the project (in Danish):
Reassembling the Ghetto er et projekt om de boligområder, vi i Danmark definerer som ghettoer. Udgangspunktet er dansk litteratur, film, tv og musik: Vi ser på, hvordan de nye boligområder dukker op i litteratur og levende billeder i 1960erne som utopier om det gode liv, hvordan dette forandrer sig afgørende fra 1970erne og frem, og vi ser på, hvordan forfattere, filmskabere og rappere i vores egen tid har beskrevet det at vokse op blandt betonblokkene, og hvordan bestemte steder skaber bestemte former for især kønsidentitet. Det er en vigtig historie i sig selv, det er et bidrag til historien om den danske velfærdsstats historie, men forskningsprojektet kan også komme med input til samtidens diskussioner om, hvad ghettoer overhovedet er. De beskrives jo gerne som ”parallelsamfund”, men set fra dansk litteratur, film, tv og musik virker det misvisende. Disse boligområder var oprindeligt som taget ud af den unge velfærdsstats inderste drømme om velfærd og social retfærdighed, den samme velfærdsstat er massivt til stede i dem i dag, og de tilsyneladende meget særlige former for kønsidentitet man kan finde i fx rap eller Prinsesser fra blokken, afspejler tendenser i hele samfundet. De marginaliserede ’ghettoer’ er en central del af samfundet, og vil man for alvor gøre noget ved de problemer, der uomtvisteligt findes i dem, skal man have fat i hele samfundet – og os alle sammen. Her kan kulturens fortællinger og billeder hjælpe med at forstå både de store sammenhænge og en selv.