Skip to main content

Pre-graduate Project

Projektet analyserer data fra Elderly Studiet, hvor knapt 700 individer over 60 år med en alkoholafhængighedsdiagnose blev randomiseret til to behandlingsforløb. Effekten af disse to behandlingsforløb var lige god, hvorfor nærværende studie, med udgangspunkt i afhængighedsteori, inddeler individerne i subgrupper svarende til deres afhængighedstype og kliniske profil. Ved at subgruppere deltagerne ud fra deres vaner vedrørende fristende situationer for indtag af alkohol, kan der dels beskrives en klinisk profil af gruppen, dels analyseres effekten af behandlingstilbuddene på subgruppeniveau – noget der forhåbentligt både tilgodeser patienterne såvel som socioøkonomiske forhold og i øvrigt det daglige kliniske arbejde.