Unit for Clinical Alcohol Research

Formålet med Enheden for klinisk Alkoholforskning

Enheden for Klinisk Alkoholforskning (Unit of Clinical Research, UCAR) beskæftiger sig med forskning, der er relevant for den kliniske hverdag i alkoholbehandlingen. Målet er at bidrage til at gøre behandlingen mere effektiv. Vi samarbejder med en vifte af alkoholbehandlingsinstitutioner, hospitaler og andre, der er i kontakt med borgere, der drikker for meget. Det er et særkende for vores forskning, at den er så praksisnær, som overhovedet muligt og inddrager personale, der skal efterfølgende skal implementere resultaterne i deres dagligdag. Forskningsenheden ledes til daglig af Anette Søgård Nielsen. Enheden blev grundlagt i 2013 med Alkoholforsknings program RESCueH, der omfatter 5 studier. Studierne er ved at være afviklet, men blevet integreret i behandlingen af personer der drikker for meget. Samtidig er der startet nye spændende studier op, blandt andet et der henvender sig til pårørende til personer, der drikker for meget.

The purpose of Unit for Clinical Alcohol Research

The Unit for Clinical Alcohol Research engages in research relevant for everyday clinical work of alcohol treatment facilities, with the aim to increase treatment efficiency. We collaborate with a large section of alcohol treatment institutions, hospitals and
other facilities in contact with individuals, who drink too much. The uniqueness of our research is its proximity of practice, with the inclusion of staff targeted to subsequently implement the results into their everyday treatment practice. Head of the unit is 
Director Anette Søgaard Nielsen. The unit was founded in 2013 with the start of the alcohol research program - RESCueH, comprising 5 studies. These studies are near completion, but have been integrated into the treatment of individuals who drink too much. At the same time, new exciting studies have been launched, one among others, which pertains to significant others of individuals who drink too much (CRAFT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Det spændende ved at arbejde med alkoholforskning er, at alkohol både spiller en rolle i forhold til biologi, kultur og livsstil. Samtidig har et alkoholmisbrug stor betydning både for den drikkende og dennes familie og omgivelser, så jeg føler virkelig at man kan være med til at gøre en forskel på dette område,, Rikke Hellum

See more

"Jeg håber det kan bidrage til et mere nuancerede billede af danske ældre og deres alkoholvaner,, Anna Mejldal

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies