Research areas

Punktet benyttes til at uddybe pkt. 2 fra ResCat – underpunkter er valgfrit, men bør udarbejdes i dialog med Kommunikation & Web.